Изберете страница

Община Шабла – свободни работни места

Формуляр за включване в информационна база „ЗАМЕСТВАЩИ УЧИТЕЛИ“ – РУО – ДОБРИЧ в случай на отсъстващ учител във връзка с COVID 19

Свободно работно място в ОУ „Св. Климент Охридски“, с. Дуранкулак
-учител Физическо възпитание и спорт в ПЕ

Свободни работни места в СУ “ Асен Златаров“ ,  гр. Шабла
Учител БЕЛ
Учител по математика и информатика