Изберете страница

Община Шабла – свободни работни места

Свободно работно място в ОУ  “ Св. Климент Охридски“ с.Дуранкулак
Учител в група за целодневна организация на учебния ден в прогимназиален етап.

Преподавател АЕ в начален етап и в 6 клас;

– Учител в начален етап на основно образование.