Изберете страница

Държавен план-прием

УЧЕБНА 2023- 2024 г.

Заповед за утвърждаване на ДПП за учебната 2023-2024 г.
Приложения към Заповед № РД-09-154 за утвърждаване на ДПП за учебната 2023-2024 година – ДОБРИЧ 

Правила-план-прием-2023-2024

STEM професии и профили доп

08 РУО-Добрич – прогнозни целеви стойности

Списък на неспециализираните училища

Справка-брой ученици 7 клас–2023

ИНФОРМАЦИЯ-ЗА-УЧЕНИЦИТЕ-ОБУЧАВАЩИ-СЕ-В 10 КЛАС НА ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА, ПРЕЗ-УЧЕБНАТА-2022-2023

Покана до национално представителните организации на работодателите и техните териториални и браншови структури във връзка с предоставяне на заявки за обучение по специалности
– Заявка от работодател за необходимостта от кадри за обучение с придобиване на професионална квалификация

УЧЕБНА 2022- 2023 г.

Информация прием 2022-2023

Заявка от работодател за необходимостта от кадри за обучение с придобиване на професионална квалификация
– Покана до национално представителните организации на работодателите и техните териториални и браншови структури във връзка предоставяне на заявки за обучение по специалности

Правила-план-прием-2022_2023

Приложение 1 STEM професии и профили

РУО-Добрич – прогнозни целеви стойности

Списък на неспециализираните училища

Брой ученици-7 клас-21-22

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИ В СЕДМИ КЛАС, ОБУЧАВАЩИ СЕ В УЧИЛИЩА НА ЧУЖДИ ДЪРЖАВИ 
– Заявление-НВО-Чужди-държави