Изберете страница

Държавен план-прием

 

УЧЕБНА 2024- 2025 г.

Информация относно реда за приемане на ученици с хронични заболявания -2024 г.
Приложение 2 към списък на хроничните заболявания -Добрич
Приложение № 1 към Списък на хроничните заболявания- 2024 г.
Списък – заболявания -МЗ и МОН
Заповед за държавен план-прием в 5, 8 и 11 клас за учебната 2024/2025 г.
Приложение към Заповед № РД-06-132 от 17-04-2024 за ДПП-2024-2025 – 8 клас
Приложение 2 към Заповед № РД-06-132 от 17-04-2024 за ДПП-2024-2025 – 5 клас
Приложение 3 към Заповед № РД-06-132 от 17-04-2024 за ДПП-2024-2025 – 11 клас

Проект на заповед
Приложения-ДПП-2024-2025-ПРОЕКТ

На вниманието на родителите на ученици, обучаващи се в училища на чужди държави
Заявление-НВО-2024-2025
СПИСЪК НА ПРОФЕСИИТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
STEM професии и профили
Списък-неспециализирани-училища-Добрич
ИНФОРМАЦИЯ-ЗА-УЧЕНИЦИТЕ-ОБУЧАВАЩИ-СЕ-ПРЕЗ-УЧЕБНАТА 2023-2024
Покана-работодатели
Приложение 3б заявление от работодател дневна
Приложение 3а заявление работодател дуална
Правила-план-прием-2024-2025
Справка-брой ученици–2023-2024 г.
08 РУО-Добрич – прогнозни целеви стойности

УЧЕБНА 2023- 2024 г.

Списък на паралелките-незаети места след четвърто класиране- към 15.08.2023 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023 2024 ГОДИНА – БЛИЗНАЦИ

Заповед за утвърждаване на ДПП за учебната 2023-2024 г.
Приложения към Заповед № РД-09-154 за утвърждаване на ДПП за учебната 2023-2024 година – ДОБРИЧ 

Правила-план-прием-2023-2024

STEM професии и профили доп

08 РУО-Добрич – прогнозни целеви стойности

Списък на неспециализираните училища

Справка-брой ученици 7 клас–2023

ИНФОРМАЦИЯ-ЗА-УЧЕНИЦИТЕ-ОБУЧАВАЩИ-СЕ-В 10 КЛАС НА ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА, ПРЕЗ-УЧЕБНАТА-2022-2023

Покана до национално представителните организации на работодателите и техните териториални и браншови структури във връзка с предоставяне на заявки за обучение по специалности
– Заявка от работодател за необходимостта от кадри за обучение с придобиване на професионална квалификация
НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИ В СЕДМИ КЛАС, ОБУЧАВАЩИ СЕ В УЧИЛИЩА НА ЧУЖДИ ДЪРЖАВИ 
– Заявление-НВО-Чужди-държави