Изберете страница

Държавен план-прием

УЧЕБНА 2024- 2025 г.

На вниманието на родителите на ученици, обучаващи се в училища на чужди държави
Заявление-НВО-2023-2024
СПИСЪК НА ПРОФЕСИИТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
Списък-STEM-профили-професии
Списък-неспециализирани-училища-Добрич
Справка-брой ученици–2023-2024
ИНФОРМАЦИЯ-ЗА-УЧЕНИЦИТЕ-ОБУЧАВАЩИ-СЕ-ПРЕЗ-УЧЕБНАТА-2020-2021
Покана-работодатели
Заявка-от-работодател-за-необходимостта-от-кадри-за-обучение-с-придобиване-на-професионална-квалификация

УЧЕБНА 2023- 2024 г.

Списък на паралелките-незаети места след четвърто класиране- към 15.08.2023 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023 2024 ГОДИНА – БЛИЗНАЦИ

Заповед за утвърждаване на ДПП за учебната 2023-2024 г.
Приложения към Заповед № РД-09-154 за утвърждаване на ДПП за учебната 2023-2024 година – ДОБРИЧ 

Правила-план-прием-2023-2024

STEM професии и профили доп

08 РУО-Добрич – прогнозни целеви стойности

Списък на неспециализираните училища

Справка-брой ученици 7 клас–2023

ИНФОРМАЦИЯ-ЗА-УЧЕНИЦИТЕ-ОБУЧАВАЩИ-СЕ-В 10 КЛАС НА ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА, ПРЕЗ-УЧЕБНАТА-2022-2023

Покана до национално представителните организации на работодателите и техните териториални и браншови структури във връзка с предоставяне на заявки за обучение по специалности
– Заявка от работодател за необходимостта от кадри за обучение с придобиване на професионална квалификация
НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИ В СЕДМИ КЛАС, ОБУЧАВАЩИ СЕ В УЧИЛИЩА НА ЧУЖДИ ДЪРЖАВИ 
– Заявление-НВО-Чужди-държави