Изберете страница

Актуално

Списък на неспециализираните училища, които ще осъществяват държавен план-прием в VIII клас в паралелки за профилирана и за професионална подготовка за учебната 2020/2021 година

Национална седмица на четенето 2019 г. – Регламент 

Свободно работно място в ДГ №20 „Радост“
-Счетоводител

Свободно работно място в ОУ „Христо Смирненски“
– Огняр

Свободно работно място ПГ по транспорт, обслужване и лека промишленост
-Ръководител направление „Информационни и комуникационни технологии“

Свободно работно място в ДГ №32 „Зорница“
Счетоводител

Презентация среща ПГЗ „Тодор Рачински“ гр. Генерал Тошево
– Презентация-25.09.2019