Изберете страница

Актуално

ПОКАНА до национално представителните организации на работодателите и техните териториални и браншови структури във връзка е предоставяне на заявки за обучение по специалности от професии за учебната 2020/2021 година

На вниманието на родителите на ученици, обучаващи се в училища на чужди държави (държавен план-прием за учебната 2020/2021 година – Заявление – НВО VII клас

Списък на неспециализираните училища, които ще осъществяват държавен план-прием в VIII клас в паралелки за профилирана и за професионална подготовка за учебната 2020/2021 година

Свободно работно място в СУ „Никола Вапцаров“, с. Карапелит
– Учител английски език

Свободно работно място – ОУ „Йордан Йовков“, гр. Каварна
– Образователен медиатор