Изберете страница

Регионалното управление на образованието е териториална администрация към министъра на образованието и науката за управление и контрол на системата на предучилищното и училищното образование. Регионалното управление на образованието създава условия за провеждане на държавната образователна политика на територията на областта.

Във връзка с Методично указание №9/25.09.2000 г. на МЗ за борба с грипа и острите респириторни заболявания  РЗИ – Добрич издаде предписания за временно преустановяване на учебните занятия в област Добрич от 13.00 часа на 21.01.2019 г. до 25.01.2019 г.