Изберете страница

Актуално

Свободно работно място в ОУ „Христо Смирненски “ гр. Генерал Тошево
Учител по математика – лекторски 280 часа

Свободни работни места в ДГ №23 „Звездица“
 Свободно работно място по проект АПСПО – логопед 4 часа
Свободно работно място по проект АПСПО – психолог – 4 часа

Свободни работни места в ДГ №26 „Звънче“
Свободно работно място по проект АПСПО – длъжност – психолог – 4 часа
Свободно работно място по проект АПСПО – Логопед – 4 часа

 

Свободни работни места в ФСГ „Васил Левски“
Педагогически съветник;
– Учител по физика и астрономия и химия и ООС
Свободни работни места в ПГТС „М.В. Ломоносов“
– Учител по математика и информатика;
– Чистач – хигиенист;
Учител по БЕЛ;
Учител по философия – 180 часа.
Свободно работно място в ПГВМ
Учител по информатика и информационни технологии и математика – Ръководител на направление ИКТ