Изберете страница

Актуално

Постановление № 259 от 14 октомври 2019 г. за изменение и допълнение на Постановление № 100 на Министерския съвет от 2018 г. за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст

Национално състезание за речеви и комуникативни умения на английски език
Протокол на класираните ученици за областен кръг на състезанието за речеви и комуникативни умения на АЕ език, област Добрич
Протокол за резултатите на явилите се ученици на областен кръг на състезанието по речеви и комуникативно умения по АЕ в низхпдящ ред – Област Добрич – 19.10.2019 г.

Национален конкурс за плакат, посветен на здравословния начин на живот – „ Здрав съм не само, когато не съм болен “.
Конкурс
регламент на конкурса

Покана за информационна среща на тема :“Технологична трансформация чрез Chromebook и модела 1:1″

Международното състезание по информатика и компютърна грамотност „Бобър“-10.11.2019 г.