Изберете страница

Актуално

Свободно работно място в ОУ „Отец Паисий“ с.Лозенец
– Учител начален етап

Свободно работно място в ДГ №20 „Радост“ Добрич
– Логопед в детска градина (на половин щат)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОБУЧАВАЩИ СЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА В 10 КЛАС НА ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА ОТ ОБЛАСТ ДОБРИЧ

Олимпиадата по математика -общински кръг за учениците от VIII, IX, X, XI, XII класове се отлага и ще се проведе до 30.01.2021 г.

Т. Няголова ст. експерт по математика – РУО Добрич

 

Списък на неспециализираните училища от област Добрич, които ще осъществяват държавен план-прием в VIII клас в паралелки за профилирана и за професионална подготовка за учебната 2021/2022 година.
Покана до национално представителните организации на работодателите и техните териториални и браншови структури във връзка предоставяне на заявки за обучение по специалности от професии за учебната 2021/2022 година
-Заявка от работодател за необходимостта от кадри за обучение с придобиване на професионална квалификация
НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИ В СЕДМИ КЛАС, ОБУЧАВАЩИ СЕ В УЧИЛИЩА НА ЧУЖДИ ДЪРЖАВИ 
Заявление НВО – чужди държави -2021/2022

Формуляр за включване в информационна база „ЗАМЕСТВАЩИ УЧИТЕЛИ“ – РУО – ДОБРИЧ в случай на отсъстващ учител във връзка с COVID 19