Изберете страница

Актуално

Свободно работно място в ДГ №27 „Славейче“ Добрич
Учител в детската градина

Свободно работно място -ЦСОП „Академ.Т.Самодумов“ с.Кранево
Готвач

Постановление № 259 от 14 октомври 2019 г. за изменение и допълнение на Постановление № 100 на Министерския съвет от 2018 г. за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст

Свободно работно място в ПГ по ТС „М.В. Ломоносов“
УЧИТЕЛ ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ