Изберете страница

Актуално

Информация за организация на дейностите по приемане на ученици в VІІІ клас в неспециализираните училища по държавен план прием за учебната 2021 / 2022 година съгласно чл. 54, ал. 3 от Наредба № 10 / 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование
СПИСЪК на незаетите места в паралелките за прием в VІІІ клас на неспециализираните училища с държавен план-прием за учебната 2021 / 2022 година в област Добрич – след трети етап на класиране (към 02.08.2021 г.)

.

Минимален и максимален бал по паралелки обл. Добрич – 3 етап на класиране
Минимален и максимален бал по паралелки обл. Добрич – 2 етап на класиране
Минимален и максимален бал по паралелки обл. Добрич – 1 етап на класиране
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА (Близнаци)
заявление-близнаци

ЗАПОВЕДИ МЕХАНИЗЪМ ЗА СЪВМЕСТНА РАБОТА НА ИНСТИТУЦИИТЕ – УЧЕБНА ГОДИНА 2021-2022 г.

1. Община Добрич   Добрич Екип 1     Добрич Екип 2     Добрич Екип 3     Добрич Екип 4     Добрич Екип 5    Добрич Екип 6

2. Община Добричка   Добричка Екип 1   Добричка Екип 2    Добричка Екип 3     Добричка Екип 4

3. Община Балчик   Балчик Екип 1    Балчик Екип 2     Балчик Екип 3     Балчик Екип 4      Балчик Екип 5       Балчик Екип 6

4. Община Генерал Тошево  Генерал Тошево  Екип 1      Генерал Тошево  Екип 2       Генерал Тошево Екип 3      Генерал Тошево  Екип 4       Генерал Тошево Екип 5

5. Община Крушари   Крушари Екип 1   Крушари Екип 2    Крушари Екип 3

6. Община Каварна   Каварна – Екип 1     Каварна – Екип 2      Каварна – Екип 3

7. Община Тервел Тервел Екип 1  Тервел Екип 2     Тервел Екип 3      Тервел Екип 4      Тервел Екип 5     Тервел Екип 6     Тервел Екип 7

8. Община Шабла  Шабла Екип 1    Шабла Екип 2

Свободно работно място в ПГАС гр. Добрич
– Учител по Теория- ЗТ, ССМ, ТА

ПГАС -свободни места учебна 2021-2022

Свободни ученически места ЕГ Гео Милев Добрич

Свободни места по специалностите Ветеринарен техник и техник- технолог по качество на храни и напитки ПГВМ

Online кандидатстване след 7 клас 2021

Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите от качеството на административното обслужване през 2020 г. в РУО-Добрич

Заповед № РД-09-410/05.04.2021 г. на министъра на младежта и спорта за утвърждаване на държавния план-прием за държавните и общински спортни училища за учебната 2021/2022 г с Приложение № 1-4. 

1. Списък на заболяванията за приемане на ученици в профилирани гимназии и в паралелки с профил в гимназии или средни училища. 
2. Prilojenie № 1 -към Списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и показаните специалности и професии за приемане на ученици след завършено основно образование професионални гимназии и в професионални паралелки
3. Списък на хроничните заболявания , физическите и сензорни увреждания и професии и специалности за прием на ученици в осми клас за учебната 2021/2022 година в област Добрич

Заповед за утвърждаване на държавен план-прием РД-06-103
– Приложения към Заповед РД-06-103 за утвърждаване на ДПП за учебната-2021-2022-година
План за действие по БДП

Национална програма „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на Българската армия“

Формуляр за включване в информационна база „ЗАМЕСТВАЩИ УЧИТЕЛИ“ – РУО – ДОБРИЧ в случай на отсъстващ учител във връзка с COVID 19