Изберете страница

Актуално

Любезно Ви каним да се запознаете с новия ускорен и подобрен процес за безплатна активация и внедряване на облачната платформа Google G Suite за образованието в училище .
Google G Suite за образованието подпомага дигитализирането на процеси във всяко училище, без значение от брой ученици, финансиране, или размер на населеното място.

С уважение и на разположение за Вашите въпроси и препоръки,

Екип на Център за творческо обучение

До училищата в България _ G Suite за образованието е безплатен за всички училища и образователни институции в страната – Център за творческо обучение

.

Комуникация чрез Системата за сигурно електронно връчване

Безплатна облачна платформа Google G suite за българските училища и подкрепящи ресурси

Заповед РД-01-168 на министъра на здравеопазването във връзка с обявеното извънредно положение

.

Здравейте,

сайта https://admin.priem.mon.bg вече е активиран. Училищата могат да си се регистрират.

Заредени са данните за ученици и служебни лица. Малко по-натам ще заредим и данните от admin.planpriem.mon.bg за балообразуващи групи, варианти, паралелки.

Училищата трябва да:

1. прегледат сл. лица, да им маркират ролите

2. прегледат списъците с ученици

3. да си въведат залите за изпитите.

.

Оценяване в електронна среда на изпитните работи от НВО по БЕЛ и по математика в IV, в VII и в X клас

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПРОЕКТ НА ЗАПОВЕД ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2020 / 2021 ГОДИНА  В ОБЛАСТ ДОБРИЧ

.