Изберете страница

Актуално

Обучения на учители по Национална програма „Квалификация“ на тема: „Методи за оценяване на математическа/природонаучна/четивна грамотност в международното изследване PISA 2022“

Свободно работно място в  ОУ“Христо Ботев“ с.Стожер
– Учител ПЕ – БЕЛ

Свободно работно място в  ДГ №8 „Бодра смяна“
– Учител

Резултати от областния кръг на Национално състезание за речеви и комуникативни способности на английски език 2021/2022 учебна година, област Добрич

Ученици допуснати до областен кръг на състезанието за речеви и комуникативни умения на английски език – област Добрич 

Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите от качеството на административното обслужване през 2020 г. в РУО-Добрич

План за действие по БДП

Национална програма „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на Българската армия“

Формуляр за включване в информационна база „ЗАМЕСТВАЩИ УЧИТЕЛИ“ – РУО – ДОБРИЧ в случай на отсъстващ учител във връзка с COVID 19