Изберете страница

Достъп до обществена информация

Началникът на Регионално управление на образованието, гр. Добрич осъществява своите правомощия и изпълнение на Правилник за устройството и дейността на Регионално управление на образованието /ПУДРИО/

В Регионално управление на образованието заявленията за достъп до обществена информация се подават в деловодство всеки работен ден от 09.00 до 17.30 ч.

Адрес:
Добрич 9300, пл. „Свобода“5 , етаж 3

Банкова сметка на РУО Добрич:
BG000853265
МОЛ: Жоро Тошков

Електронен адрес:
riodobrich@gmail.com

Годишен отчет за постъпилите заявление за достъп до обществена информация през 2017 г.
Протокол за приемане на устно заявление