Изберете страница

Достъп до обществена информация

Началникът на Регионално управление на образованието, гр. Добрич осъществява своите правомощия и изпълнение на Правилник за устройството и дейността на Регионално управление на образованието /ПУДРИО/

В Регионално управление на образованието заявленията за достъп до обществена информация се подават в деловодство всеки работен ден от 09.00 до 17.30 ч.

Адрес:
Добрич 9300, пл. „Свобода“5 , етаж 3

Банкова сметка на РУО Добрич:
BG000853265
МОЛ: Светлана Василева

Електронен адрес:
riodobrich@gmail.com

Годишен отчет за постъпили заявления за достъп до обществена информация през 2022 г.

Годишен отчет за постъпили заявления за достъп до обществена информация през 2021 г.

Годишен отчет за постъпили заявления за достъп до обществена информация през 2020 г

Годишен отчет за постъпили заявления за достъп до обществена информация през 2019 г.

Годишен отчет за постъпили заявления за достъп до обществена информация през 2018 г.

Годишен отчет за постъпилите заявление за достъп до обществена информация през 2017 г.

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация от РУО-Добрич

Aктуализиран списък за 2023 г на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Регионално управление на образованието – Добрич

Aктуализиран списък за 2022 г.на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Регионално управление на образованието – Добрич

Aктуализиран списък за 2021 г. на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Регионално управление на образованието – Добрич

Заявление за достъп до обществена информация

Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация.

Искане за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване.

Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация за предоставяне на информация за повторно ползване.

Закон за достъп до обществена информация.