Изберете страница

Конкурси

Национален конкурс за плакат, посветен на здравословния начин на живот – „ Здрав съм не само, когато не съм болен “.
Конкурс
регламент на конкурса

 

Национален конкурс Най-здравословна рецепта за училище 2019

Удължаване на срока по КП 33.18-2019 г.

Конкурс “ Иноватори в образованието“
–  Регламент

Министерството на образованието и науката организира първия национален конкурс „Иноватори в образованието“ на тема: „За учителите, които вдъхновяват“.

Конкурсът има за цел да стимулира учителите, учителските екипи, директорите и управленските училищни екипи, за които работата е мисия и създават култура за иновации, реализират идеи и са лидери на промяната, да получат признание, подкрепа и възможност да популяризират опита си съгласно реда и условията по приложения Регламент.

За учители и учителски екипи попълват и подават по ел. път номинационни формуляри – методически обединения; учителски клубове; училищни настоятелства; родителски организации и обществени съвети на училищата, комисии за образование към общинските съвети; общински администрации; неправителствени организации със съвместни дейности с училищата, представители на социалните партньори в образованието, организации на икономически субекти, работещи с училищата; читалища; спортни клубове; инициативни комитети; ученически съвети, висши училища и други организации, свързани с дейността на училищата.

За директори и управленски училищни екипи попълват и подават по ел. път номинационни формуляри: методически обединения в училищата; учителски клубове; училищни настоятелства; родителски организации и обществените съвети на училищата; комисии за образование към общинските съвети; общински администрации; неправителствени организации със съвместни дейности с училищата;  социални партньори; организации на икономически субекти, работещи с училището; читалища, спортни клубове, инициативни комитети; ученически съвети; висши училища и други организации, свързани с дейността на училищата.

 

Конкурс за детска рисунка – „Моето пътешествие около света“
Конкурс за третото издание на „Ти и Lidl за по-добър живот“
Условия за участие във Викторина – Игнатиевска интелектуална игра. Въпроси за викторина.
Национален ученически конкурс Цончо Родев
КОНКУРС, ПОСВЕТЕН НА 34-тия ПОХОД ПО СТЪПКИТЕ НА ЧЕТАТА НА ТАНЬО ВОЙВОДА
Конкурс Избери живота
Международен конкурс Заедно в 21 век 2018-2019
Национален конкурс Зелена планета 2019