Изберете страница

Държавни зрелостни изпити

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 2020 ГОДИНА

Оценяване в електронна среда на изпитните работи от НВО по БЕЛ и по математика в IV, в VII и в X клас

 

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 2019 ГОДИНА

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 2019 – ПРЕЗЕНТАЦИЯ

В помощ на зрелостника

Инструктаж за квестора

В помощ на квесторите на ДЗИ

Инструктаж за зрелостника

В деня на изпита

Заповед РД-06-140/17.04.2019 г. Относно определяне на сгради, зали и брой места на територията на област Добрич -сесия май/юни 2019 г.

Заповед №РД 09-3944/19.12.2018 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на:

1. Правила за информационната сигурност при организацията, провеждането и оценяване на ДЗИ

2. Образци на документи

Заповед № РД 09-1711/29.08.2019 г. за определяне на дати за провеждане на държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация

Заповед № РД 09-1710/29.08.2019 г. за определяне на дати за провежданите държавни зрелостни изпити (ДЗИ) и график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на ДЗИ през учебната 2018/2019 година

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 2018 ГОДИНА

ДЗИ по БЕЛ 2018 г.
ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 2018 – РЕЗУЛТАТИ

ДЗИ по Математика 2018 г.

Изпитни материали за държавни зрелостни изпити по години