Изберете страница

Държавни зрелостни изпити

 

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 2022 ГОДИНА

Справка за средните резултати на учениците, от Държавни зрелостни изпити

МОДЕЛ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВАРИАНТ-1
МОДЕЛ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВАРИАНТ 2
МОДЕЛ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВАРИАНТ 3

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 2020 ГОДИНА

Заповед № РД09-919/05.05.2020г. – дати за провеждане ДЗИ , сесия Май-Юни.

Провеждане на стрес тест за преподавателите по чужд език, преминали електронно обучение за оценяване в електронна среда, както и за всички оценители, включени в заповедите на националните комиси за оценяване на ДЗИ

Изменение Заповед №РД-06-90/15.04.2020г. за определяне на следните сгради и зали (с брой места в тях) на територията на Област Добрич за провеждане на ДЗИ- 2020г. (сесия Май).

Оценяване в електронна среда на изпитните работи от НВО по БЕЛ и по математика в IV, в VII и в X клас

Видеоконферентна връзка 11.05.2020 г. ДЗИ 

Организация ДЗИ – COVID 19 08_05_2020

Правила за информационна сигурност DZI 2020

Заповед за утвърждаване на правилата за информационна сигурност

Инструктажи :
instr_kons_chujd_ezik
instr_kons_SOP
instr_kvestor
instr_zrelostnik

.

 

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 2019 ГОДИНА

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 2019 – ПРЕЗЕНТАЦИЯ

В помощ на зрелостника

Инструктаж за квестора

В помощ на квесторите на ДЗИ

Инструктаж за зрелостника

В деня на изпита

Заповед РД-06-140/17.04.2019 г. Относно определяне на сгради, зали и брой места на територията на област Добрич -сесия май/юни 2019 г.

Заповед №РД 09-3944/19.12.2018 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на:

1. Правила за информационната сигурност при организацията, провеждането и оценяване на ДЗИ

2. Образци на документи

Заповед № РД 09-1711/29.08.2019 г. за определяне на дати за провеждане на държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация

Заповед № РД 09-1710/29.08.2019 г. за определяне на дати за провежданите държавни зрелостни изпити (ДЗИ) и график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на ДЗИ през учебната 2018/2019 година

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 2018 ГОДИНА

ДЗИ по БЕЛ 2018 г.
ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 2018 – РЕЗУЛТАТИ

ДЗИ по Математика 2018 г.

Изпитни материали за държавни зрелостни изпити по години