Изберете страница

Държавни зрелостни изпити

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 2019 ГОДИНА

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 2019 – ПРЕЗЕНТАЦИЯ

В помощ на зрелостника

Инструктаж за квестора

В помощ на квесторите на ДЗИ

Инструктаж за зрелостника

В деня на изпита

Заповед РД-06-140/17.04.2019 г. Относно определяне на сгради, зали и брой места на територията на област Добрич -сесия май/юни 2019 г.

Заповед №РД 09-3944/19.12.2018 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на:

1. Правила за информационната сигурност при организацията, провеждането и оценяване на ДЗИ

2. Образци на документи

Заповед № РД 09-1711/29.08.2019 г. за определяне на дати за провеждане на държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация

Заповед № РД 09-1710/29.08.2019 г. за определяне на дати за провежданите държавни зрелостни изпити (ДЗИ) и график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на ДЗИ през учебната 2018/2019 година

График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити през учебната 2018-2019 година:

сесия май-юни

сесия август-септември

Дейност Срок
Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити и регистриране на заявленията от 01.07. до 12.07.2019 г.
Допускане до държавни зрелостни изпити до 22.08.2019 г.
Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали до 23.08.2019 г.
Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити до 23.08.2019 г.
Провеждане на изпита по Български език и литература 28.08.2019 г.
Провеждане на втория изпит по желание 29.08.2019 г.
Държавни зрелостни изпити по желание на ученика в периода от 30.08 – 04.09.2018 г.
Оценяване на изпитните работи от 29.08. до 07.09.2019 г.
Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити до 10.09.2019 г.

Решение на висшите училища относно приемането на държавните зрелостни изпити

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 2018 ГОДИНА

ДЗИ по БЕЛ 2018 г.
ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 2018 – РЕЗУЛТАТИ

ДЗИ по Математика 2018 г.

Изпитни материали за държавни зрелостни изпити по години