Изберете страница

График за провеждане на НО по Информационни технологии

Излъчване на живо на защитите на проекти в Националната олимпиада по информационни технологии 2021

Каним всеки който желае да гледа представянето на защитите на проектите в Националната олимпиада по информационни технологии 2021 на 08 май 2021 г. (събота) от 10:30 часа, да се включи в публичните видео стрийминг канали:

1.      Мултимедийни проекти

2.      Интерактивни проекти

3.      Софтуерни приложения

4.      Мултимедийни игри и симулации

5.      Интернет на нещата

6.      Разпределени уеб приложения

Резултати от областния кръг на Националната олимпиада по лингвистика V- VII клас – към сайта на ПМГ „Иван Вазов“- училище координатор
Резултатите за класовете VIII – XII  класове ще се обявят след изготвяне на протоколите от Националната комисия.
Т. Няголова

ст. експерт по математика – РУО Добрич

ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО МАТЕМАТИКА

В изпълнение на Заповед № РД09-1883/02.09.2021г., изм. със Заповед № РД09-3971/29.10.2021 г. на министъра на образованието и науката, утвърждаваща графиците за провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2021/2022 година Ви уведомяваме, че общинският кръг на олимпиадата  по математика за ученици от :

  • ІV, VII, VIII, IX, X, XI, XII класове ще се проведе на 12.2021 г. от 9.00 ч.
  • V и VI класове- до 12.12.2021 г. по решение на училищната комисия за организиране и провеждане на олимпиадата.

              Дейностите по провеждането на олимпиадата ще се осъществяват при стриктно спазване на необходимите противоепидемиологични мерки и насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2021/2022 година в условията на COVID-19.

Учениците от ІV, VII, VIII, IX, X, XI, XII класове трябва да се явят в училището, в което се обучават  най-късно в 8.30 ч. на 11.12.2021 г.