Изберете страница

Уважаеми ученици,

Резултатите от областния кръг на олимпиадата по БЕЛ – 22.02.2020 г. ще бъдат оповестени в сайта на училището -координатор СУ „П.Р. Славейков“  – V- VI клас Протокол №1

За групите VII. VIII – X , XI и XII клас – резултатите ще бъдат оповестени отново на този сайт, след получаване на протоколите с окончателните оценки на националната комисия.

Прилагаме ЛИНК за връзка със сайта на училището координатор.
ЛИНК КЪМ САЙТА

Заповед № РД09-159/ 27.01.2020 г. за изменение на Заповед № РД 09-2149/27.08.2019 г., изм. със Заповед № РД09-67/16.01.2020 г. за организирането и провеждането на ученически олимпиади и национални състезания през учебната 2019-2020 година

Резултати от областен кръг на олимпиадата по Физика, учебна 2019/ 2020 г.