Изберете страница

Резултати от областния кръг на Националната олимпиада по лингвистика V- VII клас – към сайта на ПМГ „Иван Вазов“- училище координатор
Резултатите за класовете VIII – XII  класове ще се обявят след изготвяне на протоколите от Националната комисия.
Т. Няголова

ст. експерт по математика – РУО Добрич

Национална олимпиада по математика

Математика (възрастови групи IV–VII клас) (публ. 20.10.2020 г.)

Математика (възрастови групи VIII–XII клас) (публ. 20.10.2020 г., акт 23.11.2020 г.)

Общинският кръг на олимпиадата по математика за ученици от:
IV, VIII, IX, X, XI, XII класове ще се проведе на 09.01.2021 г. от 9,00 часа;
V, VI, VII класове ще се проведе до 30.01.2021 г.

Олимпиадата по математика – областен кръг  ще се проведе на 13.02.2021 г. от 9.00 часа в ПМГ „Иван Вазов“  гр. Добрич
Класираните ученици да се явят не по-късно от 8.30 часа в ПМГ „Иван Вазов“ с документ за самоличност и лични предпазни средства.

Т. Няголова ст. експерт по математика – РУО Добрич

Олимпиадата „Знам и мога“ за учениците от  IV клас – областен кръг  ще се проведе на 27.02.2021 г. от 9.00 часа в СУ „Св. Климент Охридски“,  гр. Добрич.
Класираните ученици да се явят в 8.30 часа в  СУ „Св. Климент Охридски“ с документ за самоличност и лични предпазни средства.

Списък с класираните ученици за областния кръг.

Заповед № РД09-159/ 27.01.2020 г. за изменение на Заповед № РД 09-2149/27.08.2019 г., изм. със Заповед № РД09-67/16.01.2020 г. за организирането и провеждането на ученически олимпиади и национални състезания през учебната 2019-2020 година

Резултати от областен кръг на олимпиадата по Физика, учебна 2019/ 2020 г.