Изберете страница

Лингвистика (публ. 27.10.2023 г.)

Резултати от областен кръг на Националната олимпиада по информационни технологии : https://karavelov.com/page/noit-2024-g-

Резултати от областен кръг на националната олимпиада по лингвистика

Допуснати до национален кръг на Националната олимпиада по лингвистика
https://www.mon.bg/nfs/2024/03/dopusnati_ling-oly24r_010324.pdf

Олимпиада „Знам и мога“ за учениците от ІV клас областен кръг – СЪОБЩЕНИЕ

Резултати от областен кръг на олимпиадата „Знам и мога“

Гражданско образование (публ. 19.10.2023 г.)

 

Философия (публ. 25.10.2022 г.)

География и икономика (публ. 28.11.2023 г.)

История и цивилизации (публ. 21.11.2023 г.) .2022 г.)

Немски език (публ. 20.10.2023 г., акт. 02.11.2023 г.)

Френски език (публ. 18.10.2023 г., акт. 19.10.2023)