Изберете страница

Компютърно моделиране (публ. 21.10.2022 г.)

Във връзка с провеждането на областният кръг на Националното състезание по компютърно моделиране за учениците от III и ІV клас ще се проведе на 18.02.2023 г. Началото на състезателния ден е 10:30 часа.
Информираме Ви, че училището координатор и домакин на олимпиадата е ОУ „Стефан Караджа” гр. Добрич.
Учениците се явяват в училището и заемат местата си в определените им зали не по-късно от 10:00 часа.
Класирани за областен кръг-Компютърно моделиране-1

Информатика (публ. 21.10.2022 г.)

Областен кръг на олимпиадата по ИТ – График за публична защита на проектите :https://www.sou-dtalev.info/olimpiada.html

Резултати от областен кръг на Националната олимпиада по информационни технологии

https://sou-dtalev.info/Final_protocol_NOIT%202023.pdf

Списък на проектите, допуснати за финалния кръг на олимпиадата по Информационни технологии

Лингвистика (публ. 19.10.2022 г.)

Резултати от областен кръг на олимпиадата по Химия и опазване на околната среда 2023 г.

https://sou-dtalev.info/OK_Ximiq_2023.pdf

Астрономия (публ. 10.11.2022 г.)

Резултати от областен кръг на олимпадата по Астрономия, учебна 2022/ 2023 г.
http://pgtdobrich.org/?page_id=5200

Във връзка с провеждането на областният кръг на олимпиадата по математика за учениците от ІV до XІІ клас ще се проведе на 12.02.2023 г. Началото на състезателния ден е 9:00 часа. Времето за работа на учениците от IV – VII клас е 4 часа, а за учениците от VIII – XII клас е 4 часа и 30 минути.
Информираме Ви, че училището координатор и домакин на олимпиадата е ПМГ „Иван Вазов” гр.Добрич.
Учениците се явяват в училището и заемат местата си в определените им зали не по-късно от 8:30 часа.
Допуснати до областен кръг олимпиада по Математика

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБЛАСТЕН КРЪГ НА НАЦИОНАЛНАТА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА ОБЛАСТ ДОБРИЧ  2022/2023 УЧЕБНА ГОДИНА

Областният кръг на олимпиадата „Знам и мога“ за учениците от IV клас ще се проведе на 25.02.2023 г. от 9:00 часа в СУ „Св. Климент Охридски“, гр. Добрич. Учениците се явяват в училището и заемат местата си в определените им зали не по-късно от 8:40 часа.
Класирани за областен кръг – Знам и мога

Олимпиада „Знам и мога“ – областен кръг, резултати

Резултати от областен кръг на ученическата олимпиада по български език и литература
http://www.prslaveikov.com/rezultati-ot-olimpiada-po-bel-oblasten-krag-utchebna-2022-2023-godina/

Физика (публ. 10.11.2022 г.)

Протоколи с резултатите на участниците, явили се на Областния кръг на олимпиадата по физика.
http://ou-botev.org/bart/rezultati-ot-oblasten-kryg-na-olimpiadata-po-fizika-uchebna-2022-2023-g-

Философия (публ. 25.10.2022 г.)

География и икономика (публ. 19.10.2022 г.)

Областен кръг на Национална олимпиада по география и икономика V и VI клас
https://www.hg-dobrich.com/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/

Резултати от областен кръг на Националната олимпиада по география и икономика, VII – XII клас

Линк за резултатите от проведеният в СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Добрич ОБЛАСТЕН КРЪГ НА НАЦИОНАЛНАТА ОЛИМПИАДА ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА (V клас):

http://www.hg-dobrich.com/wp-content/uploads/2023/02/Rez.-olimp.-5-klas-2023.pdf

Линк за резултатите от проведеният в СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Добрич ОБЛАСТЕН КРЪГ НА НАЦИОНАЛНАТА ОЛИМПИАДА ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА (VI клас):

http://www.hg-dobrich.com/wp-content/uploads/2023/02/Rez.-olimp.-6-klas-2023.pdf

Линк за резултатите от проведеният в СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Добрич ОБЛАСТЕН КРЪГ НА НАЦИОНАЛНАТА ОЛИМПИАДА ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА (VII – XII клас):

http://www.hg-dobrich.com/wp-content/uploads/2023/03/Rez.-olimp._GI-7-12-klas-2023.pdf

История и цивилизации (публ. 21.11.2022 г., акт. 22.11.2022 г.)

Резултати от областен кръг на националната  олимпиада по история и цивилизации (V, VI, VII, IX, X, XI и XII клас):
https://www.hg-dobrich.com/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/

Линк за резултатите от проведеният в СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Добрич ОБЛАСТЕН КРЪГ НА НАЦИОНАЛНАТА ОЛИМПИАДА ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ (V, VI, IX и XI клас):

http://www.hg-dobrich.com/wp-content/uploads/2023/03/Rez.-olimp.-IC-5-6-9-11-klas_2023.pdf

 

Линк за резултатите от проведеният в СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Добрич ОБЛАСТЕН КРЪГ НА НАЦИОНАЛНАТА ОЛИМПИАДА ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ (VII, X и XII клас):

http://www.hg-dobrich.com/wp-content/uploads/2023/03/Rez.-olimp.-IC-7-10-12-klas_2023.pdf

Немски език (публ. 28.10.2022 г.)

Английски език (публ. 21.10.2022 г.)

Руски език (публ. 26.10.2022 г., акт. 10.01.2023 г.)

Испански език (публ. 21.10.2022 г.)