Изберете страница

Областен кръг на олимпиадата по Английски език

 

Областен кръг на олимпиадата по Френски език

Национална олимпиада по БЕЛ 2018-2019 г.

Протокол за резултатите на явилите се ученици на областен кръг на олимпиадата по Английски език за учебната 2018/2019 година област Добрич

Протокол за резултатите на явилите се ученици на областен кръг на олимпиадата по Френски език за учебната 2018/2019 година област Добрич

Списъци на допуснати и недопуснати до нац. кръг 2019 по БЕЛ

Протокол №2 за резултатите на учениците от областен кръг на олимпиадата по БЕЛ

Протокол №1 за резултатите на учениците от V и VI клас от областния кръг на олимпиадата по БЕЛ- 03.02.2019 г.

5 клас областен кръг 2019 г.
6 клас областен кръг 2019 г.
7 клас областен кръг 2019 г.
8-10 клас областен кръг 2019 г.
11 клас областен кръг 2019 г.
12 клас областен кръг 2019 г.
Критерии за оценяване на подробен преразказ.
Критерии за оценяване на сбит преразказ.
Отговори 7 клас областен кръг 2019 г.
Отговори 8-10 клас областен кръг 2019 г.

Забележка : Резултатите на учениците от групи VII, VIII – X и  XII  клас ще бъдат оповестени след получаване на протокола за допуснатите ученици до национален кръг на олимпиадата по БЕЛ от националната комисия.

Резултати от областен кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда 11.02.2018г.

Състезателна група І          Състезателна група ІІ

Състезателна група ІІІ         Състезателна група ІV