Изберете страница

Държавен план – прием V клас

Справка за свободни места след първи етап

Указания за кампания по прием на ученици в V клас за учебната 2024/2025 година

Заповед за държавен план-прием в 5, 8 и 11 клас за учебната 2024/2025 г.
Приложение 2 към Заповед № РД-06-132 от 17-04-2024 за ДПП-2024-2025 – 5 клас

Съгласно заповед №  РД-06-132/17.04.2024 г. на началника на РУО-Добрич държавен план-прием в V клас за учебната 2024/2025 г. в област  Добрич ще се осъществява в ПМГ „ Иван Вазов“, гр. Добрич.
Държавният план-прием в V клас се осъществява съгласно разпоредбите на чл. 73. – чл.78, чл. 94а – чл. 94д от Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.
Право на участие в държавния план-прием в V клас имат ученици, които:
          I.   Успешно са завършили началния етап на основно образование;
          II.  Явили са се на националното външно оценяване в IV клас;
         III.  Участвали във включени в календара на МОН:
1. Областен кръг на олимпиадата по математика на областно ниво и поне едно от  състезанията:  Математическо състезание „Европейско кенгуру“, „Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас“,  „Математика  за  всеки“  или
2. Поне две от състезанията: Математическо състезание „Европейско кенгуру“, „Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас“,  „Математика  за  всеки“ .
  • За процеса на кандидатстване и класиране
    Подаването на заявления за участие в първи етап на класиране e от 24.06.2024 г. до 25.06.2024 г., вкл. и е само по електронен път в платформата: https://infopriem.mon.bg/.  Това може да стане:
    – без чуждо съдействие от всяко електронно устройство с достъп до интернет, по което и да е време на денонощието;
    -със съдействие на ПМГ „Иван Вазов“, град Добрич (т. нар. училище-гнездо), определено от началника на РУО – Добрич, в рамките на работния ден.

Всеки ученик има персонален профил в електронната платформа за прием и индивидуален код за достъп. С него може да се кандидатства във всички региони на страната, като от падащото меню се избере желаният регион, в случая Добрич. Така ще могат да се посочат училища с държавен план-прием в конкретния избран регион.
-Резултатите от първо класиране ще бъдат обявени до 27.06.2024 г., вкл. Записването е от 28.06.2024 г.  до 01.07.2024 г., вкл.
-Свободните места за втори етап на класиране ще бъдат обявени до 02.07.2024 г., вкл.
-Подаването на заявления за втори етап на класиране е на 03-04.07.2024 г., вкл. по описания вече за първи етап начин.
-Резултатите от второ класиране ще бъдат обявени до 05.07.2024 г., вкл. Записването е на 08.07.-09.07.2024 г., вкл.
-Свободните места след втори етап на класиране се обявяват на 11.07.2024 г. и се попълват от директора на училището до 15.07.2024 г.

График на дейностите по приемането на учениците:
Вид дейност
Срок
Прием в V клас
Подаване на документи за участие в държавния план-прием на ученици по Наредба № 10 от
01.09.2016 г. /първи етап на класиране/
24 – 25 юни 2024 г. вкл.
Обявяване на резултатите от първи етап на класиране
до 27 юни 2024 г. вкл.
Записване на класираните ученици в училищата
28 юни – 01 юли 2024 г. вкл.
Обявяване на свободните места за втори етап на класиране
до 02 юли 2024 г. вкл.
Подаване на заявление за участие във втори етап на класиране
03 – 04 юли 2024 г. вкл.

УЧЕБНА 2023-2024 ГОДИНА

Заповед за утвърждаване на държавен план – прием в държавните и общинските спортни училища 

Заповед план-прием 2022 – 2023 година.

Заповед_ДПП_2022-2023

Приложения+към+Заповед+за+утвърждаване+на+ДПП+за+учебната+2022_2023+година

Държавен план-прием за държавните и общинските спортни училища за учебната 2022- 2023 г.

Заповед план-прием 2019 – 2020 година.

Заповед № РД-09-410/05.04.2021 г. на министъра на младежта и спорта за утвърждаване на държавния план-прием за държавните и общински спортни училища за учебната 2021/2022 г с Приложение № 1-4.