Изберете страница

Административни услуги

 1. Вътрешни правила за организацията на административното обслужване в РУО Добрич
 2. Признаване на завършен етап на училищно обучение
 3. Заявление за признаване на завършен етап на училищно обучение – бланка
 4. Уверение за признаване на етап на училищно обучение за придобиване на правоспособност за управление на МПС
 5. Заявление признаване МПС – бланка
 6. Издаване удостоверение за осигурителен доход УП2
 7. Заявление УП2 – бланка
 8. Издаване удостоверение за осигурителен стаж УП3
 9. Заявление УП3 – бланкa
 10. Предложения, жалби и сигнали
 11. Уточняване на разлики между издадено УП и данните от инф. система на НОИ
 12. Заявление уточняване на разлики за НОИ – бланка
 13. Анкетна карта РУО – Добрич
 14. Издаване на удостоверение за признаване на квалификационни кредитиза повече информация
 15. Издаване на дубликат за удостоверение или уверение за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на онразование и професионалнаклалификация

 

Образци на документи

 1. Заявление за достъп до обществена информация
 2. Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация
 3. Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация
 4. Протокол за приемане на устно заявление
 5. Искане за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване
 6. Заявление за признаване на квалификационни кредити на педагогическите специалисти
 7. Протокол за приемане на устно заявление за признаване на квалификационни кредити на педагогическите специалисти
 8. Заявление за издаване на дубликат на удостоверение или уверение за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави.
 9. Протокол за приемане на устно заявление

Харта на клиента

Профил на купувача

Вътрешни правила за поддържане на профила на купувача на РУО Добрич

Вътрешни правила за обществени поръчки.

Публична покана