Изберете страница

Прием I клас

УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС 2020 г.

Информация за утвърдения училищен план-прием в първи клас за учебната 2020/2021 г., реда, сроковете и критериите за класиране на учениците, може да откриете на Интернет страницата на всяко училище.

Основни училища

Средни училища

Обединени училища