Изберете страница

Прием I клас

Информация за утвърдения училищен план-прием в първи клас за учебната 2022/2023 г., реда, сроковете и критериите за класиране на учениците, може да откриете на Интернет страницата на всяко училище.

УЧИЛИЩЕН-ПЛАН-ПРИЕМ-В ПЪРВИ КЛАС 2022-2023г.

Основни училища

Средни училища

Обединени училища