Изберете страница

Национална програма „Мотивирани учители“

Национална програма „Мотивирани учители“

Модул 2 Дейности, насочени към придобиване на допълнителна професионална квалификация „учител по…“ и „ресурсни учители“ от заети в системата преподаватели (публ. 05.06.2020 г.)

Процедура;

Заявление;

Примерен договор

Срок за подаване на заявлението към РУО до 23.06.2020 г.

Ръководител: Полина Фетфова – началник на отдел „Квалификация и кариерно развитие“ в дирекция „Политики за стратегическо развитие, квалификация и кариерно развитие“, тел.: 024241166, e-mail: p.fetfova@mon.bg

Лице за контакт:
Венцеслава Григорова – главен експерт, Дирекция „ПСРККР“, тел.: 024241164, e-mail: v.grigorova@mon.bg