Изберете страница

Състезания

Училища домакини на Националното математическо състезание „Европейско кенгуру

Основно училище „Антим I“ – гр. Балчик
ЧСУ „Леонардо да Винчи“ – гр. Добрич
ОУ „Св.св.Кирил и Методий“ – гр. Балчик
СУ „Н. Й. Вапцаров“- гр. Генерал Тошево
СУ „Петко Рачов Славейков“ – гр. Добрич
ОУ „Стефан Караджа“ – гр. Добрич
ПМГ „Иван Вазов“ – гр. Добрич
СУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Добрич
СУ „Христо Ботев“ – гр. Балчик
ЧОУ „Мария Монтесори“ – гр. Добрич
ОУ „Христо Ботев“ – гр. Добрич
ОУ“ Христо Смирненски“ – гр. Добрич
ОУ „Христо Смирненски“ – гр. Генерал Тошево
Училище домакин на Националното състезание по финансова грамотност за област Добрич е : Професионална гимназия по земеделие „Тодор Рачински“ – гр. Генерал Тошево
Училище-координатор на Националното състезание по финансова грамотност за област Добрич е : Финансово стопанска гимназия „Васил Левски“- гр. Добрич
За десета поредна учебна година „Любословие” организира национално състезание по български език и литература. Целта на състезанието е да се проверят уменията на учениците за разбиране, осмисляне и използване на информация от текст, както и за създаване на писмен текст по конкретна задача.
ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЕТО ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА
На 17.02.2021 г. състезанието ще се проведе за учениците,които са присъствено в училище – I, II, III, IV, VII, VIII, XII класове;
На 24.02.2021 г. състезанието ще се проведе за учениците от V, X, XI класове;
На 08.03.2021 г. състезанието ще се проведе за учениците от VI, IX  класове;
В случай, че учениците не преминат към присъствено обучение е възможно да има нова промяна в датата на провеждане;
Състезателните материали се изпращат при нас след като всички участници от едно училище са провели състезанието;
Състезанието ще се проведе в 1 кръг;
Таксата за участие се превежда след провеждане на състезанието, спрямо броя на явилите се ученици;
Заявки за участие (по образец) се подават от 25.01.2021 г. до 16.02.2021 г.на имейл  lyuboslovie2011@gmail.com

Национално математическо състезание за учебната 2020/2021 г. за област Добрич – 31.01.2021 г.
Линк за заявка на ученици за участие: https://forms.gle/zUaAx9PZRUSbhY2y8
Училище координатор ПМГ „Иван Вазов“ – Добрич
Декларацията се подава в училището, в което се обучава ученика.
– Декларация за информираност и съгласие
– Регламент за организиране и провеждане на Националното зимно математическо състезание и Пролетните математически състезания за ученици от VIII до XII клас
 – Промени в  регламента за организирането и провеждане на Националното зимно математическо състезание през учебната 2020-2021 година

.

Състезание „VIVA Математика“ с компютър за ученици от III до XII клас

http://vivacognita.org/_/viva-math/

„Стъпала на знанието. Български език и литература” за ученици от 5. до 12. клас