Изберете страница

Състезания

Математическо състезание „Математика за всеки“ за учебната 2022/2023 г
Съобщение
– Регламент за Математика за всеки -2022-2023
Протокол с учениците, допуснати до националния кръг на Националното състезание по компютърно моделиране:
Пролетното математическо състезание за ученици от IV клас ще се проведе на 25.03.2023 г.
Началото на състезателния ден е 9:00 часа. Времето за работа на учениците е 4 часа и 30 минути. Състезанието е анонимно.
Училището координатор и домакин на състезанието е ПМГ „Иван Вазов” гр. Добрич.
В срок до 14.03.2023 г. родителите/настойниците/попечителите, носещи родителска отговорност за учениците, желаещи да участват в състезанието следва да подадат заявление за участие в състезанието и декларация за съгласие за публикуване на резултатите на ученика и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас и населено място).
След 14.03.2022 г. заявления, придружени с декларация за информираност и съгласие ще се подават до директора на ПМГ „ Иван Вазов“ –Добрич в срок до 24.03.2023г.
.