Изберете страница

Състезания

На основание Заповед № РД09-823/05.04.2021 г. :
Пролетното математическо състезание за ученици от IV  к лас ще се проведе на 08.05.2021 г.  9.00 часа в ПМГ „Иван Вазов“- гр. Добрич.  За повече информация:  https://pmg-dobrich.com/apply-after-4th-grade/
Пролетното математическо състезание за ученици от VII до XII  к лас ще се проведе на 09.05.2021 г.  8.00 часа в ПМГ „Иван Вазов“- гр. Добрич . За участието в   Пролетното математическо състезание за ученици от VII до XII  к лас     родител/настойник/попечител, носещ родителска отговорност , подава декларация за информираност и съгласие и заявление за участие до директора на училището, в което се обучава ученика до 27.04.2021 г.
 Декларация
Заявление

Математическото състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“ ще се проведе на 15.05.2021 г. от 9.00 часа. в ПМГ „Иван Вазов“
Заявление за участие в състезанието „Математика за всеки“ за ученици от IV клас през учебната 2020/2021 година се подават от 21.04.2021 г. до 11.05.2021 г. от 8,00 ч. до 12,00 ч. и от 13,00 ч. до 17,00 ч. в канцеларията на ПМГ „Иван Вазов“ от родителя /настойника/ попечителя, носещ родителска отговорност за ученика или по електронен път до 11.05.2021 г. на сайта на ПМГ : https://pmg-dobrich.com/.
В срок до три работни дни след публикуване на резултатите от състезанието, ученикът и/или родител/ настойник/ попечител, носещ родителска отговорност за ученика, може в присъствието на член на комисията за проверка и оценка на писмените работи на учениците да се запознае с оценената си работа в ПМГ „Иван Вазов“- гр. Добрич.Заявление-за-математика за всеки

Двадесет и шести национален детски фолклорен конкурс „Диньо Маринов“ – Варна, 2021 г. 02,03,04 юли 2021 г.

На основание Заповед № РД09-823/05.04.2021 г. Пролетното математическо състезание за ученици от IV  клас ще се проведе на 08.05.2021 г. в ПМГ „Иван Вазов“- гр. Добрич
Провеждане на Пролетно математическо състезание за учениците от 4 клас за учебната 2020/2021 г.
Декларация за съгласие
Заявление-за-ПМС
Регламент

Във връзка с провеждането на Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ на основание Заповед №РД09-823/05.04.2021 г. на министъра на образованието и науката, Ви информираме, че за учениците от V до XII  клас ще се проведе на 29.05.2021 г. от 11.00 часа в училищата домакини.

Резултати от Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“- IV клас – обл. Добрич

Във връзка с провеждането на Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ на основание Заповед № РД-01-228/12.03.2021 г. на директора на РЗИ – гр. Добрич и Заповед № РД09-706/17.03.2021г.  на министъра на образованието и науката  Ви информираме, че математическото състезание „ Европейско кенгуру“ ще се проведе както следва:

–  На 18.03.2021 г. от 12:00 ч. до 13:30 ч. за учениците от IV  клас.
  На 15.04.2021 г. от 12:00 ч. до 13:30 ч. за учениците от V до XII клас.
Т. Няголова
ст. експерт по математика – РУО Добрич

Училище координатор СУ „П.Р. Славейков“
Училища домакини на Националното математическо състезание „Европейско кенгуру –  Регламент :Националното математическо състезание “Европейско кенгуру“  I – ХII клас

Основно училище „Антим I“ – гр. Балчик
ЧСУ „Леонардо да Винчи“ – гр. Добрич
ОУ „Св.св.Кирил и Методий“ – гр. Балчик
СУ „Н. Й. Вапцаров“- гр. Генерал Тошево
СУ „Петко Рачов Славейков“ – гр. Добрич
ОУ „Стефан Караджа“ – гр. Добрич
ПМГ „Иван Вазов“ – гр. Добрич
СУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Добрич
СУ „Христо Ботев“ – гр. Балчик
ЧОУ „Мария Монтесори“ – гр. Добрич
ОУ „Христо Ботев“ – гр. Добрич
ОУ“ Христо Смирненски“ – гр. Добрич
ОУ „Христо Смирненски“ – гр. Генерал Тошево
СУ „Стефан Караджа“ – гр. Каварна
СУ „Св.св.Кирил и Методий“ – гр. Добрич
Училище домакин на Националното състезание по финансова грамотност за област Добрич е : Професионална гимназия по земеделие „Тодор Рачински“ – гр. Генерал Тошево
Училище-координатор на Националното състезание по финансова грамотност за област Добрич е : Финансово стопанска гимназия „Васил Левски“- гр. Добрич
За десета поредна учебна година „Любословие” организира национално състезание по български език и литература. Целта на състезанието е да се проверят уменията на учениците за разбиране, осмисляне и използване на информация от текст, както и за създаване на писмен текст по конкретна задача.
ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЕТО ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА
На 17.02.2021 г. състезанието ще се проведе за учениците,които са присъствено в училище – I, II, III, IV, VII, VIII, XII класове;
На 24.02.2021 г. състезанието ще се проведе за учениците от V, X, XI класове;
На 08.03.2021 г. състезанието ще се проведе за учениците от VI, IX  класове;
В случай, че учениците не преминат към присъствено обучение е възможно да има нова промяна в датата на провеждане;
Състезателните материали се изпращат при нас след като всички участници от едно училище са провели състезанието;
Състезанието ще се проведе в 1 кръг;
Таксата за участие се превежда след провеждане на състезанието, спрямо броя на явилите се ученици;
Заявки за участие (по образец) се подават от 25.01.2021 г. до 16.02.2021 г.на имейл  lyuboslovie2011@gmail.com

Национално математическо състезание за учебната 2020/2021 г. за област Добрич – 31.01.2021 г.
Линк за заявка на ученици за участие: https://forms.gle/zUaAx9PZRUSbhY2y8
Училище координатор ПМГ „Иван Вазов“ – Добрич
Декларацията се подава в училището, в което се обучава ученика.
– Декларация за информираност и съгласие
– Регламент за организиране и провеждане на Националното зимно математическо състезание и Пролетните математически състезания за ученици от VIII до XII клас
 – Промени в  регламента за организирането и провеждане на Националното зимно математическо състезание през учебната 2020-2021 година

.

Състезание „VIVA Математика“ с компютър за ученици от III до XII клас

http://vivacognita.org/_/viva-math/

„Стъпала на знанието. Български език и литература” за ученици от 5. до 12. клас