Изберете страница

Състезания

Информация за Националното състезание по компютърни мрежи: https://contest.cisco.uni-sofia.bg/

Резултати на учениците от състезанието „Математика за всеки“ 15 май 2021 – http://pmg-dobrich.com/wp-content/uploads/2021/05/MatematikaAll.jpg

Националното математическо състезание “Европейско кенгуру“ за възрастова група V-XII  клас ще се проведе на 29.05.2021 г. от 11.00 ч. до 12.30 ч. в следните училища домакини:

 1. ОУ „Антим I“ – гр. Балчик
 2. ЧСУ „Леонардо да Винчи“- гр. Добрич
 3. СУ „Н. Й. Вапцаров“ – гр. Генерал Тошево
 4. СУ „Петко Рачов Славейков“ – гр. Добрич
 5. ПМГ „Иван Вазов“- гр. Добрич
 6. СУ „Св. Климент Охридски“- гр. Добрич
 7. СУ „Христо Ботев“- гр. Балчик
 8. ЧОУ „Мария Монтесори“- гр. Добрич
 9. ОУ „Христо Смирненски“ – гр. Добрич
 10. ОУ „Христо Смирненски“- гр. Генерал Тошево
 11. СУ „Стефан Караджа“ – гр. Каварна
 12. СУ „Св. св. Кирил и Методий“- гр. Добрич

Резултати на учениците от Пролетното математическо състезание 4 клас- 8 май 2021-https://pmg-dobrich.com/category/news/

На основание Заповед № РД09-823/05.04.2021 г. :
Пролетното математическо състезание за ученици от IV  к лас ще се проведе на 08.05.2021 г.  9.00 часа в ПМГ „Иван Вазов“- гр. Добрич.  За повече информация:  https://pmg-dobrich.com/apply-after-4th-grade/
Пролетното математическо състезание за ученици от VII до XII  к лас ще се проведе на 09.05.2021 г.  8.00 часа в ПМГ „Иван Вазов“- гр. Добрич . За участието в   Пролетното математическо състезание за ученици от VII до XII  к лас     родител/настойник/попечител, носещ родителска отговорност , подава декларация за информираност и съгласие и заявление за участие до директора на училището, в което се обучава ученика до 27.04.2021 г.
 Декларация
Заявление

Двадесет и шести национален детски фолклорен конкурс „Диньо Маринов“ – Варна, 2021 г. 02,03,04 юли 2021 г.

Училище координатор СУ „П.Р. Славейков“
Училища домакини на Националното математическо състезание „Европейско кенгуру –  Регламент :Националното математическо състезание “Европейско кенгуру“  I – ХII клас

Основно училище „Антим I“ – гр. Балчик
ЧСУ „Леонардо да Винчи“ – гр. Добрич
ОУ „Св.св.Кирил и Методий“ – гр. Балчик
СУ „Н. Й. Вапцаров“- гр. Генерал Тошево
СУ „Петко Рачов Славейков“ – гр. Добрич
ОУ „Стефан Караджа“ – гр. Добрич
ПМГ „Иван Вазов“ – гр. Добрич
СУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Добрич
СУ „Христо Ботев“ – гр. Балчик
ЧОУ „Мария Монтесори“ – гр. Добрич
ОУ „Христо Ботев“ – гр. Добрич
ОУ“ Христо Смирненски“ – гр. Добрич
ОУ „Христо Смирненски“ – гр. Генерал Тошево
СУ „Стефан Караджа“ – гр. Каварна
СУ „Св.св.Кирил и Методий“ – гр. Добрич