Изберете страница

Община Добрич – свободни работни места

Формуляр за включване в информационна база „ЗАМЕСТВАЩИ УЧИТЕЛИ“ – РУО – ДОБРИЧ в случай на отсъстващ учител във връзка с COVID 1

Свободно работно място в ПГ по транспорт, обслужване и лека промишленост, град Добрич
шофьор-автобус

Свободно работно място в ОбУ „Йордан Йовков“, град Добрич
учител по математика в ПЕ и ГЕ

Свободни работни места в ОУ „Христо Смирненски“, град Добрич
-учител по Изобразително изкуство и Технологии и предприемачество
учител по Физика и астрономия

Свободно работно място в ОУ „Христо Ботев“, град Добрич
Чистач/Хигиенист

Свободно работно място в ДГ №20 „Радост“, град Добрич
помощник-възпитател

Свободно работно място в ЕГ „Гео Милев“, град Добрич
Завеждащ компютърен кабинет

Свободни работни места в ПГВМ, гр. Добрич
Огняр
-Учител, теоретично обучение
-Учител по Български език и литература и Руски език

Свободно работно място в СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Добрич
– учител по БЕЛ

Свободно работно място в СУ „Любен Каравелов“, гр. Добрич
-Ел. техник
Учител по Математика – прогимназиален етап -специалност математика + ИТ
Домакин

Свободно работно място в ЕГ „Гео Милев“, гр. Добрич
Педагогически съветник
Учител по история

Свободно работно място в ОУ „Христо Смирненски“, гр. Добрич
Образователен медиатор

Свободно работно място в ЧПГТП „Райко Цончев“, гр. Добрич
учител по физика и астрономия на половин щат
учител по история и цивилизации на пълен щат

Свободно работно място в ОУ “Хан Аспарух“, гр. Добрич
Учител по БЕЛ
Учител начален етап

Свободно работно място в ПГВМ „Проф. д-р Георги Павлов“, гр. Добрич
-Животновъд

Обява за свободни ученически места в ЕГ Гео Милев за 2022-23 уч. година

Свободни места за прием на ученици ПМГ Иван Вазов