Изберете страница

Община Добрич – свободни работни места

Свободни работни места в ОУ“Панайот Волов“
– Учител по математика и информатика

Свободни работни места в ОУ „Хан Аспарух“
– Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап;
Учител начален етап;
Учител по Български език и литература;
Ръководител на направление „Информационни и комуникационни технологии“;
Ресурсен учител

Свободни работни места в СУ „Йордан Йовков“
– Учител начален етап на основно образование;
– Учител по английски език

 

Свободни работни места в СУ „Димитър Талев“ :
Учител в начален етап;
Учител по биология и химия;
Ресурсен учител;
Психолог;
– 
Учител по английски и български език.

Списък с недопуснати кандидати за длъжността „директор” на общински училища и държавни неспециализирани училища на територията на област Добрич – СПИСЪК недопуснати кандидати 2018

Свободно РМ в ДГ № 7  „Пролет“ – длъжност огняр

Конкурс за заемане на длъжността „директор“     Списък на нормативните актове, които кандидатите за длъжност  „директор“ трябва да познават и прилагат