Изберете страница

Община Добрич – свободни работни места

Свободно работно място в ПГ по аграрно стопанство
-учител по музика

Свободно работно място в ДГ №26 „Звънче“
-учител в ДГ

Свободно работно място в ПГВМ „Проф. д-р Георги Павлов“
Ръководител на ИКТ