Изберете страница

Община Добрич – свободни работни места

Формуляр за включване в информационна база „ЗАМЕСТВАЩИ УЧИТЕЛИ“ – РУО – ДОБРИЧ в случай на отсъстващ учител във връзка с COVID 1

Свободно работно място в ФСГ „Васил Левски“, гр. Добрич
-Хигиенист – 2 места

Свободно работно място в ДГ №8 „Бодра смяна“, град Добрич
-учител в детска градина