Изберете страница

Община Добрич – свободни работни места

Свободни работни места в ДГ №23 „Звездица“
 Свободно работно място по проект АПСПО – логопед 4 часа
Свободно работно място по проект АПСПО – психолог – 4 часа

Свободни работни места в ДГ №26 „Звънче“
Свободно работно място по проект АПСПО – длъжност – психолог – 4 часа
Свободно работно място по проект АПСПО – Логопед – 4 часа

Свободни работни места в ФСГ „Васил Левски“
Педагогически съветник;
– Учител по физика и астрономия и химия и ООС

Свободни работни места в ПГТС „М.В. Ломоносов“
– Учител по математика и информатика;
– Чистач – хигиенист;
Учител по БЕЛ;
Учител по философия – 180 часа.

Свободно работно място в ПГВМ
Учител по информатика и информационни технологии и математика – Ръководител на направление ИКТ

Свободни работни места в ЕГ „Гео Милев“
Учител по география;
Учител по история;
Учител по философия.

Свободно работно място в ДГ №27 „Славейче“
огняр

Свободно работно място в СУ „Св.Климент Охридски“
Учител по физика

Свободно работно място в OбУ „Йордан Йовков“
– Учител по немски език