Изберете страница

Община Добрич – свободни работни места

Свободно работно място в ДГ №20 „Радост“
Помощно-обслужваща дейност на деца от предучилищна възраст

Свободно работно място в СУ „Любен Каравелов“
Учител в гимназиален етап по БЕЛ и РЕ

Свободно работно място в  ДГ №7 „Пролет“
Учител в ДТ №7 Пролет

Свободно работно място в Финансово-стопанска гимназия „В.Левски“
Психолог