Изберете страница

Община Добрич – свободни работни места

Свободно работно място в ОУ „Христо Смирненски“, град Добрич
Социален работник

Свободно работно място в ДГ №18 „Дора Габе“, град Добрич
Учител в детска градина

Формуляр за включване в информационна база „ЗАМЕСТВАЩИ УЧИТЕЛИ“ – РУО – ДОБРИЧ в случай на отсъстващ учител във връзка с COVID 19

Свободно работно място в ДГ №26 „Звънче“ Добрич
– Помощник-възпитател по проект

Свободно работно място в ПГ по ТОЛП гр.Добрич
– Учител общообразователен предмет – гимназиален етап – Български език и литература, Руски език
– учител теоретично обучение – Транспортна техника

Свободно работно място в ЦСОП Добрич
– Специален педагог

Свободно работно място в Обединено училище „Й.Йовков“ гр.Добрич
– Учител, практическо обучение

Свободно работно място в СУ „Димитър Талев“, град Добрич
– Учител по общообразователен предмет в гимназиален и прогимназиален етап – Български език и литература, Английски език