Изберете страница

Община Добрич – свободни работни места

Свободно работно място в ДГ №20 „Радост“
-Счетоводител

Свободно работно място в ОУ „Христо Смирненски“
– Огняр

Свободно работно място ПГ по транспорт, обслужване и лека промишленост
-Ръководител направление „Информационни и комуникационни технологии“

Свободно работно място в ДГ №32 „Зорница“
Счетоводител

Свободно работно място в ОУ „Панайот Волов“
– Завеждащ административна служба