Изберете страница

Община Добрич – свободни работни места

Свободни работни места в ОУ „Христо Ботев“ ‘ град Добрич
– Старши учител по БЕЛ
– Учител в група за целодневна орг. на уч. ден 1-4 клас
Старши учител по математика и информатика 5-7 клас

Свободни работни места в СУ „Св.Климент Охридски“, град Добрич
-учител по Физика и астрономия
-учител по Математика
-учител в начален етап

Свободно работно място в ДГ 8 „Бодра смяна“
Завеждащ административна служба

Свободни работни места в СУ “ Димитър Талев“
– Учител в целодневна организация на учебната дейност двама с БЕЛ и един с ИТ и математика