Изберете страница

Проекти и национални програми

Национални програми 2022

 

 

 

 

Активно приобщаване в системата на предучилищното образование

 

        Национална програма „Мотивирани учители“

 

                      НП „Без свободен час“       

 Образование за утрешния ден

   Механизъм за обхват       

            Проект „Иновативни училища“    

 

     Проект „Подкрепа за успех“

    Национална програма „Иновации в действие“

 

                   Проект“ Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“