Изберете страница

НП „Заедно в изкуствата и в спорта“

Галерия изяви

20. Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“ съгласно приложение № 20

Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“

Модул 1. Изкуства и модул 2. Спорт (публ. 09.06.2023 г.)

  • Списъци за ПРЕДСТОЯЩАТА учебна 2023/2024 година:

Списък на училищата, одобрени за финансиране по модул 1. Изкуства от НП „Заедно в изкуствата и в спорта“ за учебната 2023-2024 година (публ. 13.09.2023 г.)
Списък на училищата, одобрени за финансиране по модул 2. Спорт от НП „Заедно в изкуствата и в спорта“ за учебната 2023-2024 година (публ. 13.09.2023 г.)

  • Списъци за учебната 2022/2023 година:

Списък на училищата, включени за дофинансиране по НП „Заедно в изкуствата и в спорта“ към 14.09.2023 г. – модул 1 Изкуства (публ. 29.11.2023 г.)

Списък на училищата, включени за дофинансиране по НП „Заедно в изкуствата и в спорта“ към 14.09.2023 г. – модул 2 Спорт (публ. 29.11.2023 г.)

Списък на училищата, включени за дофинансиране по НП „Заедно в изкуствата и в спорта“ от 01.11.2022 г. до 31.03.2023 г. – модул 1 Изкуства (публ. 01.09.2023 г.)
Списък на училищата, включени за дофинансиране по НП „Заедно в изкуствата и в спорта“ от 01.11.2022 г. до 31.03.2023 г. – модул 2 Спорт (публ. 01.09.2023 г.)
Формуляр за кандидатстване (публ. 09.06.2023 г.)
Декларация (публ. 09.06.2023 г.)
Програма за провеждането на заниманията на групата/програма за провеждането на тренировките за подготовката на отбора (публ. 09.06.2023 г.)

Срок и документи за кандидатстване:Придружителното писмо, формулярът/формулярите за кандидатстване, решението на педагогическия съвет и декларацията за липса на двойно финансиране се изпращат по електронна поща на съответното регионално управление на образованието (РУО) в срок до 45 дни след датата на одобряването на програмата с Решение на Министерския съвет – до 17 юли 2023 г.

Ръководител: Грета Ганчева – директор на дирекция „Приобщаващо образование”, тел.: 02 9217 437, e-mail: g.gancheva@mon.bgЛица за контакт:
Анелия Йотова – държавен експерт в дирекция „Приобщаващо образование“, тел.: 02 9217 491, е-mail: a.yotova@mon.bg
Анелия Томова – експерт към Националния дворец на децата, 0884 101 313