Изберете страница

Държавен план-прием V клас

УЧЕБНА 2024- 2025 г.
Заповед за държавен план-прием в 5, 8 и 11 клас за учебната 2024/2025 г.
Приложение 2 към Заповед № РД-06-132 от 17-04-2024 за ДПП-2024-2025 – 5 клас

Съгласно заповед №  РД-06-132/17.04.2024 г. на началника на РУО-Добрич държавен план-прием в V клас за учебната 2024/2025 г. в област  Добрич ще се осъществява в ПМГ „ Иван Вазов“, гр. Добрич.
Държавният план-прием в V клас се осъществява съгласно разпоредбите на чл. 73. – чл.78, чл. 94а – чл. 94д от Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.
Право на участие в държавния план-прием в V клас имат ученици, които:
          I.            Успешно са завършили началния етап на основно образование;
       II.            Явили са се на националното външно оценяване в IV клас;
    III.            Участвали във включени в календара на МОН:
1. Областен кръг на олимпиадата по математика на областно ниво и поне едно от  състезанията:  Математическо състезание „Европейско кенгуру“, „Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас“,  „Математика  за  всеки“  или
2. Поне две от състезанията: Математическо състезание „Европейско кенгуру“, „Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас“,  „Математика  за  всеки“ .
График на дейностите по приемането на учениците:
Вид дейност
Срок
Прием в V клас
Подаване на документи за участие в държавния план-прием на ученици по Наредба № 10 от
01.09.2016 г. /първи етап на класиране/
24 – 25 юни 2024 г. вкл.
Обявяване на резултатите от първи етап на класиране
до 27 юни 2024 г. вкл.
Записване на класираните ученици в училищата
28 юни – 01 юли 2024 г. вкл.
Обявяване на свободните места за втори етап на класиране
до 02 юли 2024 г. вкл.
Подаване на заявление за участие във втори етап на класиране
03 – 04 юли 2024 г. вкл.

УЧЕБНА 2023-2024 ГОДИНА

Заповед за утвърждаване на държавен план – прием в държавните и общинските спортни училища 

Заповед план-прием 2022 – 2023 година.

Заповед_ДПП_2022-2023

Приложения+към+Заповед+за+утвърждаване+на+ДПП+за+учебната+2022_2023+година

Държавен план-прием за държавните и общинските спортни училища за учебната 2022- 2023 г.

Заповед план-прием 2019 – 2020 година.

Заповед № РД-09-410/05.04.2021 г. на министъра на младежта и спорта за утвърждаване на държавния план-прием за държавните и общински спортни училища за учебната 2021/2022 г с Приложение № 1-4.