Изберете страница

Община Добрич – свободни работни места

Формуляр за включване в информационна база „ЗАМЕСТВАЩИ УЧИТЕЛИ“ – РУО – ДОБРИЧ в случай на отсъстващ учител във връзка с COVID 1

Свободни работни места в СУ „Димитър Талев“,  гр. Добрич
Учител общообразователен учебен предмет в прогимназиален и гимназиален етап – Математика
Учител общообразователен учебен предмет в прогимназиален и гимназиален етап – биология и химия
Ресурсен учител
Учител в начален етап на основното образование

Свободно работно място в ЕГ „Гео Милев“ гр. Добрич
Учител по Руски език