Изберете страница

Годишни планове и отчети за изпълнение на дейностите

Заповед РД09-2721 от 21.09.2023 г
ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА РУО – ДОБРИЧ 2023_2024 ГОДИНА

Заповед РД09-46- 86 от 26.09.2022 г.
ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА РУО – ДОБРИЧ 2022_2023 ГОДИНА
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА РУО ДОБРИЧ ЗА УЧЕБНАТА 2022 _ 2023 ГОДИНА

Заповед РД-20-59 от 05.10.2021 г.
ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА РУО – ДОБРИЧ 2021_2022 ГОДИНА
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА РУО ДОБРИЧ ЗА УЧЕБНАТА 2021 _ 2022 ГОДИНА

Заповед РД09-2614 от 28.09.2020 година
План за дейността на РУО-Добрич за учебната 2020 -2021 година
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА РУО ДОБРИЧ ЗА УЧЕБНАТА 2020 _ 2021 ГОДИНА

Заповед РД99-2549-03.10.2019 г.
План за дейността на РУО Добрич за учебната 2019 – 2020 година 
Отчет за изпълнение на дейностите, заложени в годишния план на РУО-Добрич за учебната 2019/2020 година

Заповед РД09-2799 -05.10.2018
План за дейността на РУО Добрич за учебната 2018-2019 г.
Отчет за изпълнение на дейностите, заложени в годишния план на РУО-Добрич за учебната 2018/2019 година