Изберете страница

Актуално

Поздравителен адрес

Наредба състезания по ориентиране за купа Добрич 2021

Нова езикова школа в гр. Добрич   

Свободно работно място в СУ“Климент Охридски“ гр.Добрич
– учител по Информатика и Информационни технологии

Свободно работно място в ПГ по ТС „М.В.Ломоносов“ гр.Добрич
– Учител практическо обучение- професия Програмист
Учител теоретично обучение- професия Програмист
Учител по философия

Свободно работно място в ОУ „В. Левски“ с.Преселенци
– РИКТ
Учител в група ЦДО – начален етап

Свободно работно място в  Об У“П.К.Яворов“ с.Стефаново
–  Учител,прогимназиален етап- Математика, физика

Съвместно писмо от членовете на ЕК в Колегията на Конференцията за бъдещето на Европа във връзка с нейното разпространение в България
– Съвместно писмо от членовете на ЕК в Колегията на Конференцията за бъдещето на Европа във връзка с нейното разпространение в България
Guidance_for_national_panels_EB260521_БГ
CoFE Platform
CoFE roll out
Заповед на министъра на образованието и науката за обявяване на свободно място в БСУ Д-р П. Берон– Прага, Чехия.
Конкурс за заемане на длъжността „директор“ на Българското средно училище „Христо Ботев“ – Братислава, Словакия

Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите от качеството на административното обслужване през 2020 г. в РУО-Добрич

План за действие по БДП

Национална програма „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на Българската армия“

Формуляр за включване в информационна база „ЗАМЕСТВАЩИ УЧИТЕЛИ“ – РУО – ДОБРИЧ в случай на отсъстващ учител във връзка с COVID 19