Изберете страница

КЛАСИРАНЕ на кандидатите в конкурс за длъжността „Началник на регионално управление на образованието”, Регионално управление на образованието – Добрич

На основание чл. 44, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, Министерството на образованието и науката публикува информация за класирането на кандидатите от първо до трето място в конкурс за длъжността „началник на регионално управление на образованието”, Регионално управление на образованието – Добрич:

  • Първо място – Светлана Петкова

 

Система за определяне на резултатите-Добрич