Изберете страница

 

Компютърно моделиране (публ. 21.10.2022 г.)

Във връзка с провеждането на областният кръг на Националното състезание по компютърно моделиране за учениците от III и ІV клас ще се проведе на 18.02.2023 г. Началото на състезателния ден е 10:30 часа.
Информираме Ви, че училището координатор и домакин на олимпиадата е ОУ „Стефан Караджа” гр. Добрич.
Учениците се явяват в училището и заемат местата си в определените им зали не по-късно от 10:00 часа.
Класирани за областен кръг-Компютърно моделиране-1

Информатика (публ. 21.10.2022 г.)

 

Лингвистика (публ. 19.10.2022 г.)

Астрономия (публ. 10.11.2022 г.)

Във връзка с провеждането на областният кръг на олимпиадата по математика за учениците от ІV до XІІ клас ще се проведе на 12.02.2023 г. Началото на състезателния ден е 9:00 часа. Времето за работа на учениците от IV – VII клас е 4 часа, а за учениците от VIII – XII клас е 4 часа и 30 минути.
Информираме Ви, че училището координатор и домакин на олимпиадата е ПМГ „Иван Вазов” гр.Добрич.
Учениците се явяват в училището и заемат местата си в определените им зали не по-късно от 8:30 часа.
Допуснати до областен кръг олимпиада по Математика

 

Гражданско образование (публ. 25.10.2022 г.)

 

Физика (публ. 10.11.2022 г.)

Философия (публ. 25.10.2022 г.)

 

География и икономика (публ. 19.10.2022 г.)

История и цивилизации (публ. 21.11.2022 г., акт. 22.11.2022 г.)

Немски език (публ. 28.10.2022 г.)

Английски език (публ. 21.10.2022 г.)

Руски език (публ. 26.10.2022 г., акт. 10.01.2023 г.)

Испански език (публ. 21.10.2022 г.)