Изберете страница

Конкурси

Обявена от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) нова Конкурсна процедура 33.22-2023 г. за набиране на проектни предложения, свързани с образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства.

-Конкурсна процедура 33.22-2023
Насоки-за-кандидатстване-КП33.22-2023

VII Областен конкурс за есе "Какво е за теб приятелството?"

Декларация

Регламент-2023