Изберете страница

Конкурси

Обявена от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) нова Конкурсна процедура 33.21-2022 г. за набиране на проектни предложения, свързани с образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства.

Конкурсна процедура
Насоки-за-кандидатстване-КП33.21-2022-1