Изберете страница

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ на Директори обл. Добрич

Регистър декларации 2018
Регистър декларации 2019
Регистър декларации 2020
Регистър декларации 2021
Регистър декларации 2022
Регистър декларации 2023

Регистър на декларациите по чл.35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).

Директори на образователни институции 2022 г.

РУО Добрич

1.Главен специалист „Човешки ресурси“ – Веска Стефанова Димитрова

2. Технически-сътрудник Касиер –Драгомир_Жечев_Желев