Изберете страница

Национално външно оценяване

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023 2024 ГОДИНА – БЛИЗНАЦИ

Статистика за успеваемост БЕЛ +Математика 7 клас НВО 2023 г

График за провеждане на изпити в СУ „Геори Раковски“ гр. Добрич за учебната 2023- 2024 година

Архив

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022 2023 ГОДИНА – БЛИЗНАЦИ

Online кандидатстване след 7 клас 2022

Статистика за успеваемост БЕЛ + Математика 7 клас НВО 2022 г.

Заповед запознаване с оценените работи 10 клас

Съобщение запознаване с изпитни работи10 клас

Заповед условията и реда за запознаване на ученика и неговите родители с оценената му изпитна работа

Съобщение- запознаване с изпитни работи7 клас

Справка за средните резултати на учениците, от НВО 7. клас, по български език и литература

Справка за средните резултати на учениците, от НВО 7. клас, по математика

Справка за средните резултати на учениците, от НВО 10. клас, по математика

Справка за средните резултати на учениците, от НВО 10. клас, по български език и литература

Справка за средните резултати на учениците от НВО 4 клас 2022 г. БЕЛ , обл. Добрич

Справка за средните резултати на учениците от НВО 4. клас 2022 г., Математика, обл Добрич

ПРАВИЛА ЗА ЗАПОЗНАВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ С ПРОВЕРЕНИТЕ ИЗПИТНИ РАБОТИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА  ПО МАТЕМАТИКА И ПО ЧУЖД ЕЗИК ОТ ПОЛОЖЕНИТЕ ИЗПИТИ ОТ НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В КРАЯ НА 7 КЛАС И В КРАЯ НА 10 КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА.

Статистика за успеваемост по изпити от НВО – 7 клас за РУО – Добрич

Важно за седмокласниците и техните родители относно провеждането на изпитите от НВО в края на 7 клас през учебната 2020/2021 година
Инструктаж за ученика

Заповед №РД 09-З567/17.12.2020 г. на министъра на образованието и науката, с която са утвърдени Правилата за информационна сигурност при организацията, провеждането и оценяването на НВО в края на IV клас през учебната 2020/2021 година, както и образците на документи към тях, както следва:

Правилата за информационна сигурност при организацията, провеждането и оценяването на НВО в края на IV клас през учебната 2020/2021 година тук »»»

1. Инструктаж за ученика за НВО в края на IV клас през учебната 2020/2021 година тук »»»
2. Инструктаж за квестора за НВО в края на IV клас през учебната 2020/2021 година тук »»»
З. Инструктаж за учителя консултант на ученици със СОП за НВО в края на IV клас през учебната 2020/2021 година тук »»»
4. Инструктаж за четене на диктовката по български език и литература тук »»»
5. Декларация по чл. 56, ал. 9 от Наредба №11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците тук »»»