Изберете страница

Национално външно оценяване

ПРАВИЛА ЗА ЗАПОЗНАВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ С ПРОВЕРЕНИТЕ ИЗПИТНИ РАБОТИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА  ПО МАТЕМАТИКА И ПО ЧУЖД ЕЗИК ОТ ПОЛОЖЕНИТЕ ИЗПИТИ ОТ НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В КРАЯ НА 7 КЛАС И В КРАЯ НА 10 КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА.

Статистика за успеваемост по изпити от НВО – 7 клас за РУО – Добрич

Важно за седмокласниците и техните родители относно провеждането на изпитите от НВО в края на 7 клас през учебната 2020/2021 година
Инструктаж за ученика

Заповед №РД 09-З567/17.12.2020 г. на министъра на образованието и науката, с която са утвърдени Правилата за информационна сигурност при организацията, провеждането и оценяването на НВО в края на IV клас през учебната 2020/2021 година, както и образците на документи към тях, както следва:

Правилата за информационна сигурност при организацията, провеждането и оценяването на НВО в края на IV клас през учебната 2020/2021 година тук »»»

1. Инструктаж за ученика за НВО в края на IV клас през учебната 2020/2021 година тук »»»
2. Инструктаж за квестора за НВО в края на IV клас през учебната 2020/2021 година тук »»»
З. Инструктаж за учителя консултант на ученици със СОП за НВО в края на IV клас през учебната 2020/2021 година тук »»»
4. Инструктаж за четене на диктовката по български език и литература тук »»»
5. Декларация по чл. 56, ал. 9 от Наредба №11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците тук »»»