Изберете страница

Бюджет

РУО – Добрич Бюджет за 2019г. Отчет бюджет 2019
РУО – Добрич Бюджет за 2020 г. Отчет бюджет 2020 г.
РУО – Добрич Бюджет за 2021 г. Отчет бюджет 2021 г.
РУО – Добрич Бюджет за 2022 г. Отчет бюджет 2022 г.
РУО-Добрич Бюджет за 2023 г. Отчет бюджет 2023 г.
РУО-Добрич Бюджет за 2024 г. Отчет бюджет 2024 г.