Изберете страница

Община Добричка – свободни работни места

Формуляр за включване в информационна база „ЗАМЕСТВАЩИ УЧИТЕЛИ“ – РУО – ДОБРИЧ в случай на отсъстващ учител във връзка с COVID 19

Свободни работни места в ОУ “ Неофит Рилски“, село Ловчанци
-учител по математика и ИТ 5-7 клас
-учител в ЦДОУ 1 и 4 клас

Свободно работно място в ОУ „Св.св.Кирил и Методий“, с. Ведрина
Учител по МИИТ – прогимназиален етап – специалност математика + ИТ