Изберете страница

Община Добричка – свободни работни места

Свободни работни места в Обединено училище „Добри Войников“, с. Победа
-учител, начален етап на основно образование I – IV
учител по общообразователен учебен предмет – Руски език

Свободно работно място в ОУ“Стефан Караджа“ с.Житница
– Учител по математика, инф. технологии,музика

Свободно работно място в ОУ „Отец Паисий“ с.БатовоСвободно работно място в ОУ“Неофит Рилски“ с.Ловчанци
– Учител по математика,физика и астрономия, музика.

– Учител ЦДО в прогимназиален етап