Изберете страница

Община Добричка – свободни работни места

Формуляр за включване в информационна база „ЗАМЕСТВАЩИ УЧИТЕЛИ“ – РУО – ДОБРИЧ в случай на отсъстващ учител във връзка с COVID 19

Свободно работно място в ОУ „Христо Ботев“, с. Стожер
-Образователен медиатор

Свободно работно място в ОУ“Свети св.Кирил и Методий“ с.Дончево
Образователен медиатор

Свободно работно място в ОУ“Неофит Рилски“ с.Ловчанци
Учител в група за целодневна организация на учебния ден 1-4 клас