Изберете страница

Община Крушари – свободни работни места

Свободни работни места в ОУ “ Христо Смирненски“
Начален учител – ПИГ
Учител по математика в прогимназиален етап;
Учител по философия;
Учител – ресурсен

Свободно работно място в ОУ  “ Отец Паисий“ с.Лозенец
Учител по история и цивилизация