Изберете страница

Механизъм за обхват

Решение № 373/05.07.2017г. на Министерски съвет ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МЕХАНИЗЪМ ЗА СЪВМЕСТНА РАБОТА НА ИНСТИТУЦИИТЕ ПО ОБХВАЩАНЕ И ЗАДЪРЖАНЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ В ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРЕДУЧИЛИЩНА И УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

МЕХАНИЗЪМ ЗА СЪВМЕСТНА РАБОТА НА ИНСТИТУЦИИТЕ

телефонна линия за подаване на сигнали: 0800 10 112

електронна поща: obhvat@mon.bg

 

Нововъведения в Информационната система за реализация на механизма (ИСРМ) „Посещаемо и безопасно училище“https://b2s.mon.bg

Насоки за работа на екипите за обхват
Декларация за конфиденциалност –Образец

Помощна инструкция за обработване на формуляр за обход

Постановление № 259 от 14 октомври 2019 г. за изменение и допълнение на Постановление № 100 на Министерския съвет от 2018 г. за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст

ПМС 100/2018 г. за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст

Заповеди за определяне на участници в екипи за съвместна работа на институциите за обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст за:

ЗАПОВЕДИ МЕХАНИЗЪМ ЗА СЪВМЕСТНА РАБОТА НА ИНСТИТУЦИИТЕ – УЧЕБНА ГОДИНА 2023-2024 г.

1. Община Добрич  Добрич Екип 1  Добрич Екип 2  Добрич Екип 3    Добрич Екип 4  Добрич Екип 5  Добрич Екип 6  Добрич Екип 7 Добрич Екип 8 Добрич Екип 9 Добрич Екип 10 Добрич Екип 11 Добрич Екип 12
Приложение №1 към заповед

2. Община Добричка  Добричка Екип 1 Добричка Екип 2  Добричка Екип 3  Добричка Екип 4

3. Община Балчик  Балчик Екип 1 Балчик Екип 2 Балчик Екип 3 Балчик Екип 4  Балчик Екип 5  Балчик Екип 6  

4. Община Генерал Тошево Генерал Тошево Екип 1 Генерал Тошево Екип 2 Генерал Тошево Екип 3   Генерал Тошево Екип 4  Генерал Тошево Екип 5

5. Община Крушари  Крушари Екип 1 Крушари Екип 2  Крушари Екип 3

6. Община Каварна  Каварна – Екип 1 Каварна – Екип 2   Каварна – Екип 3

7. Община Тервел Тервел Екип 7 Тервел Екип 6 Тервел Екип 5 Тервел Екип 4 Тервел Екип 3 Тервел Екип 1 Тервел Екип 2

8. Община Шабла Шабла Екип 1 Шабла Екип 2

 

ЗАПОВЕДИ МЕХАНИЗЪМ ЗА СЪВМЕСТНА РАБОТА НА ИНСТИТУЦИИТЕ – УЧЕБНА ГОДИНА 2022-2023 г. АРХИВ

1. Община Добрич Добрич Екип 1 Добрич Екип 2 Добрич Екип 3 Добрич Екип 4Добрич Екип 5 Добрич Екип 6 Добрич Екип 7Добрич Екип 8Добрич Екип 9Добрич Екип 10Добрич Екип 11Добрич Екип 12
Приложение №1

2. Община Добричка  Добричка Екип 1 Добричка Екип 2  Добричка Екип 3 Добричка Екип 4

3. Община Балчик  Балчик Екип 1 Балчик Екип 2   Балчик Екип 3   Балчик Екип 4  Балчик Екип 5 Балчик Екип 6

4. Община Генерал Тошево Генерал Тошево Екип 1Генерал Тошево Екип 2Генерал Тошево Екип 3Генерал Тошево Екип 4Генерал Тошево Екип 5

5. Община Крушари  Крушари Екип 1  Крушари Екип 2  Крушари Екип 3

6. Община Каварна Каварна – Екип 1 Каварна – Екип 2Каварна – Екип 3

7. Община Тервел Тервел Екип 1   Тервел Екип 2  Тервел Екип 3  Тервел Екип 4  Тервел Екип 5     Тервел Екип 6     Тервел Екип 7

8. Община Шабла  Шабла Екип 1Шабла Екип 2

Уведомявам Ви, че в изпълнение на заложените мерки по т.4, 5 и 6 в Междуинституционалния план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в поверената Ви институция, е необходимо да публикувате на сайта си следната информация:

1. За детски градини и училища:

  • Списък на лицензираните доставчици на социални услуги на територията на цялата страна, които предоставят услуги за подкрепа на деца и семейства за промяна на отклоняващото се и неприемливо поведение при децата, за изграждане на позитивни модели за отглеждане и възпитание на децата, за работа със специални нужди и др.
  • Информация за същността на всеки вид социална услуга – да е предоставена по достъпен начин така, че да бъде максимално полезна и в улеснение на работата на професионалистите в образователната институция.
  • Добри практики за работа с деца и техните семейства – за запознаване на педагогическите специалисти в детските градини и училищата.

2. За училищата:

  • Практически насоки за действия, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, насилие и други критични ситуации.

Приложения:

1. Списък на лицензирани доставчици на социални услуги;

2. Информация за същността на всеки вид социална услуга;

3. Практически насоки за действия при инцидент;

4. Добри практики за работа с деца и техните семейства – за запознаване на педагогическите специалисти в детските градини и училищата

ЗАПОВЕДИ МЕХАНИЗЪМ ЗА СЪВМЕСТНА РАБОТА НА ИНСТИТУЦИИТЕ – УЧЕБНА ГОДИНА 2021-2022 г. АРХИВ

1. Община Добрич   Добрич Екип 1  Добрич Екип 2     Добрич Екип 3    Добрич Екип 4     Добрич Екип 5    Добрич Екип 6

2. Община Добричка   Добричка Екип 1   Добричка Екип 2    Добричка Екип 3     Добричка Екип 4

3. Община Балчик   Балчик Екип 1    Балчик Екип 2     Балчик Екип 3     Балчик Екип 4      Балчик Екип 5       Балчик Екип 6

4. Община Генерал Тошево  Генерал Тошево Екип 1      Генерал Тошево  Екип 2       Генерал Тошево Екип 3      Генерал Тошево  Екип 4       Генерал Тошево Екип 5

5. Община Крушари  Крушари Екип 1       Крушари Екип 2       Крушари Екип 3

6. Община Каварна  Каварна – Екип 1     Каварна – Екип 2     Каварна – Екип 3

7. Община Тервел Тервел Екип 1  Тервел Екип 2     Тервел Екип 3      Тервел Екип 4      Тервел Екип 5     Тервел Екип 6     Тервел Екип 7

8. Община Шабла  Шабла Екип 1    Шабла Екип 2

 

ЗАПОВЕДИ МЕХАНИЗЪМ ЗА СЪВМЕСТНА РАБОТА НА ИНСТИТУЦИИТЕ – УЧЕБНА ГОДИНА 2021-2022 г. АРХИВ

1. Община Добрич   Добрич Екип 1   Добрич Екип 1     Добрич Екип 2     Добрич Екип 3

2. Община Добричка

3. Община Балчик

4. Община Генерал Тошево  Генерал Тошево  Екип 1

5. Община Крушари   Крушари Екип 1   Крушари Екип 2    Крушари Екип 3

6. Община Каварна  Каварна – Екип 1          Каварна – Екип 3

7. Община Тервел

8. Община Шабла

 

 

ЗАПОВЕДИ МЕХАНИЗЪМ ЗА СЪВМЕСТНА РАБОТА НА ИНСТИТУЦИИТЕ – УЧЕБНА ГОДИНА 2020-2021 г. АРХИВ

1. Община Добрич   Добрич Екип 1    Добрич Екип 2    Добрич Екип 3    Добрич Екип №4    Добрич Екип №5          Добрич Екип 6

2. Община Добричка  Добричка Екип 1   Добричка Екип 2   Добричка Екип 3   Добричка Екип 4

3. Община Балчик  Балчик Екип 1    Балчик Екип 2     Балчик Екип 3   Балчик Екип 4   Балчик Екип 5   Балчик Екип 6

4. Община Генерал Тошево  Генерал Тошево Екип 1    Генерал Тошево Екип 2    Генерал Тошево Екип 3   Генерал Тошево Екип 4   Генерал Тошево Екип 5

5. Община Крушари  Крушари Екип 1   Крушари Екип 2    Крушари Екип 3

6. Община Каварна  Каварна – Екип 1   Каварна  Екип 2   Каварна Екип 3

7. Община Тервел  Тервел Екип 1    Тервел Екип 2   Тервел Екип 3    Тервел Екип 4    Тервел Екип 5     Тервел Екип 6    Тервел Екип 7

8. Община Шабла  Шабла Екип 1   Шабла Екип 2

 

ЗАПОВЕДИ МЕХАНИЗЪМ ЗА СЪВМЕСТНА РАБОТА НА ИНСТИТУЦИИТЕ – УЧЕБНА ГОДИНА 2020-2021 г. АРХИВ

1. Община Добрич   Добрич Екип 1    Добрич Екип 2    Добрич Екип 3    Добрич Екип №4    Добрич Екип №5          Добрич Екип 6

2. Община Добричка  Добричка Екип 1    Добричка  Екип 2     Добричка Екип 3     Добричка Екип 4

3. Община Балчик  Балчик Екип 1    Балчик Екип 2     Балчик Екип 3   Балчик Екип 4   Балчик Екип 5   Балчик Екип 6

4. Община Генерал Тошево  Генерал Тошево Екип 1     Генерал Тошево Екип 2    Генерал Тошево Екип 3    Генерал Тошево Екип 4    Генерал Тошево  Екип 5

5. Община Крушари  Крушари Екип 1   Крушари Екип 2    Крушари Екип 3

6. Община Каварна  Каварна Екип 1 , / Каварна – Екип 1/   Каварна  Екип 2  / Каварна  Екип 2  / / Каварна – Екип 2/   Каварна Екип 3  /Каварна Екип 3/ /Каварна Екип 3 /

7. Община Тервел  Тервел Екип 1    Тервел Екип 2   Тервел Екип 3    Тервел Екип 4    Тервел Екип 5     Тервел Екип 6    Община Тервел – Екип 7

8. Община Шабла  Шабла Екип 1   Шабла Екип 2

 

 

ЗАПОВЕДИ МЕХАНИЗЪМ ЗА СЪВМЕСТНА РАБОТА НА ИНСТИТУЦИИТЕ – УЧЕБНА ГОДИНА 2019-2020 г. АРХИВ

1. Община Добрич  Добрич – Екип 1       Добрич – Екип 2      Добрич – Екип 3     Добрич Екип 4     Добрич Екип 5
/ Добрич – Екип 1 Екип 1 – актуализирана   Добрич – Екип 2   Добрич – Екип 3/

2. Община Добричка Добричка – Екип 1     Добричка – Екип 2     Добричка – Екип 3  Добричка – Екип 4
/Добричка – Екип 1   Добричка – Екип 2   Добричка – Екип 4/

3. Община Балчик    Балчик – Екип 1   Балчик – Екип 2    Балчик – Екип 3Балчик – Екип 4    Балчик – Екип 5   Балчик – Екип 6
/ Балчик – Екип 4
     Балчик – Екип 6/

4. Община Генерал Тошево  Генерал Тошево 1   Генерал Тошево 2   Генерал Тошево 3   Генерал Тошево 4 Генерал Тошево 5
/Генерал Тошево – Екип 1  Генерал Тошево – Екип 1   Генерал Тошево – Екип 2  Генерал Тошево – Екип 3   Генерал Тошево – Екип 4    Генерал Тошево – Екип 5/

5. Община Крушари  Крушари- Екип 1    Крушари- Екип 2    Крушари- Екип 3

6. Община Каварна      Каварна – Екип 1  Каварна – Екип 2  Каварна – Екип 3
/Каварна – Екип 2 Екип за обхват 2  Каварна – Екип 2 обновен  Каварна – Екип 3 /

7. Община Тервел Тервел – Екип 1   Тервел – Екип 2   Тервел – Екип 3   Тервел – Екип 4   Тервел – Екип 5   Тервел – Екип 6   Тервел – Екип 7   Тервел – Екип 8   Тервел – Екип 9   Тервел – Екип 10

8. Община Шабла  Шабла – Екип 1   Шабла – Екип 2

 

ЗАПОВЕДИ МЕХАНИЗЪМ ЗА СЪВМЕСТНА РАБОТА НА ИНСТИТУЦИИТЕ – УЧЕБНА ГОДИНА 2018-2019 Г.

1. Община Добрич      ДОБРИЧ 1    ДОБРИЧ 2  ДОБРИЧ 3

2. Община Добричка  ДОБРИЧКА 1    ДОБРИЧКА 2     ДОБРИЧКА 3     ДОБРИЧКА 4

3. Община Балчик   БАЛЧИК 1     БАЛЧИК 3      БАЛЧИК 4     БАЛЧИК 5      БАЛЧИК 6

4. Община Генерал Тошево   ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО 1  ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО 2  ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО 3    ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО 4   ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО 5

5. Община Крушари  КРУШАРИ 1   КРУШАРИ 2    КРУШАРИ 3

6. Община Каварна  КАВАРНА Екип 1      КАВАРНА Екип 2     КАВАРНА Екип 3

7. Община Тервел  Тервел 1  Тервел 2  Тервел 3  Тервел 4  Тервел 5  Тервел 6  Tервел 7  Тервел 8  Тервел 9  Тервел 10

8. Община Шабла   ШАБЛА 1 ШАБЛА 2