Изберете страница

Механизъм за обхват

Решение № 373/05.07.2017г. на Министерски съвет ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МЕХАНИЗЪМ ЗА СЪВМЕСТНА РАБОТА НА ИНСТИТУЦИИТЕ ПО ОБХВАЩАНЕ И ЗАДЪРЖАНЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ В ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРЕДУЧИЛИЩНА И УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

МЕХАНИЗЪМ ЗА СЪВМЕСТНА РАБОТА НА ИНСТИТУЦИИТЕ

телефонна линия за подаване на сигнали: 0800 10 112

електронна поща: obhvat@mon.bg

 

Нововъведения в Информационната система за реализация на механизма (ИСРМ) „Посещаемо и безопасно училище“https://b2s.mon.bg

Насоки за работа на екипите за обхват Декларация за конфиденциалност – образец

Помощна инструкция за обработване на формуляр за обход

Постановление № 259 от 14 октомври 2019 г. за изменение и допълнение на Постановление № 100 на Министерския съвет от 2018 г. за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст

ПМС 100/2018 г. за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст

Заповеди за определяне на участници в екипи за съвместна работа на институциите за обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст за:

ЗАПОВЕДИ МЕХАНИЗЪМ ЗА СЪВМЕСТНА РАБОТА НА ИНСТИТУЦИИТЕ – УЧЕБНА ГОДИНА 2019-2020 г.

1. Община Добрич  Добрич – Екип 1       Добрич – Екип 2      Добрич – Екип 3

2. Община Добричка Добричка – Екип 1     Добричка – Екип 2     Добричка – Екип 3  Добричка – Екип 4

3. Община Балчик  Балчик – Екип 1    Балчик – Екип 2    Балчик – Екип 3    Балчик – Екип 4     Балчик – Екип 5    Балчик – Екип 6

4. Община Генерал Тошево  Генерал Тошево – Екип 1   Генерал Тошево – Екип 2  Генерал Тошево – Екип 3   Генерал Тошево – Екип 4    Генерал Тошево – Екип 5

5. Община Крушари  Крушари- Екип 1    Крушари- Екип 2    Крушари- Екип 3

6. Община Каварна Каварна – Екип 1  Екип за обхват 2  Каварна – Екип 3

7. Община Тервел  Тервел – Екип 1   Тервел – Екип 2   Тервел – Екип 3   Тервел – Екип 4   Тервел – Екип 5   Тервел – Екип 6   Тервел – Екип 7   Тервел – Екип 8   Тервел – Екип 9   Тервел – Екип 10

8. Община Шабла  Шабла – Екип 1   Шабла – Екип 2

 

Уведомявам Ви, че в изпълнение на заложените мерки по т.4, 5 и 6 в Междуинституционалния план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в поверената Ви институция, е необходимо да публикувате на сайта си следната информация:

1. За детски градини и училища:

  • Списък на лицензираните доставчици на социални услуги на територията на цялата страна, които предоставят услуги за подкрепа на деца и семейства за промяна на отклоняващото се и неприемливо поведение при децата, за изграждане на позитивни модели за отглеждане и възпитание на децата, за работа със специални нужди и др.
  • Информация за същността на всеки вид социална услуга – да е предоставена по достъпен начин така, че да бъде максимално полезна и в улеснение на работата на професионалистите в образователната институция.
  • Добри практики за работа с деца и техните семейства – за запознаване на педагогическите специалисти в детските градини и училищата.

2. За училищата:

  • Практически насоки за действия, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, насилие и други критични ситуации.

Приложения:

1. Списък на лицензирани доставчици на социални услуги;

2. Информация за същността на всеки вид социална услуга;

3. Практически насоки за действия при инцидент;

4. Добри практики за работа с деца и техните семейства – за запознаване на педагогическите специалисти в детските градини и училищата

ЗАПОВЕДИ МЕХАНИЗЪМ ЗА СЪВМЕСТНА РАБОТА НА ИНСТИТУЦИИТЕ – УЧЕБНА ГОДИНА 2019-2020 г. АРХИВ

1. Община Добрич  Добрич – Екип 1 Екип 1 – актуализирана   Добрич – Екип 2   Добрич – Екип 3

2. Община Добричка  Добричка – Екип 1   Добричка – Екип 2   Добричка – Екип 4

3. Община Балчик

4. Община Генерал Тошево  Генерал Тошево – Екип 1

5. Община Крушари

6. Община Каварна     Каварна – Екип 2     Каварна – Екип 3

7. Община Тервел

8. Община Шабла

 

ЗАПОВЕДИ МЕХАНИЗЪМ ЗА СЪВМЕСТНА РАБОТА НА ИНСТИТУЦИИТЕ – УЧЕБНА ГОДИНА 2018-2019 Г.

1. Община Добрич      ДОБРИЧ 1    ДОБРИЧ 2  ДОБРИЧ 3

2. Община Добричка  ДОБРИЧКА 1    ДОБРИЧКА 2     ДОБРИЧКА 3     ДОБРИЧКА 4

3. Община Балчик   БАЛЧИК 1     БАЛЧИК 3      БАЛЧИК 4     БАЛЧИК 5      БАЛЧИК 6

4. Община Генерал Тошево   ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО 1  ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО 2  ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО 3    ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО 4   ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО 5

5. Община Крушари  КРУШАРИ 1   КРУШАРИ 2    КРУШАРИ 3

6. Община Каварна  КАВАРНА Екип 1      КАВАРНА Екип 2     КАВАРНА Екип 3

7. Община Тервел  Тервел 1  Тервел 2  Тервел 3  Тервел 4  Тервел 5  Тервел 6  Tервел 7  Тервел 8  Тервел 9  Тервел 10

8. Община Шабла   ШАБЛА 1 ШАБЛА 2