Изберете страница

Подайте сигнал

14 + 6 =

Адрес на РУО Добрич:

Добрич 9300, пл. “Свобода”5 , етаж 3
тел:058/ 602 307
електрона поща: riodobrich@gmail.com

Работното време на РУО е 8 часа дневно от 09 до 17:30 ч.
с обедна почивка от 13 до 13:30 ч.
Непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване
09 до 17:30 ч

Регионалното управление на образованието е териториална администрация към министъра на образованието и науката за управление и контрол на системата на предучилищното и училищното образование.

Регионалното управление на образованието създава условия за провеждане на държавната образователна политика на територията на областта.