Изберете страница

Контакти и обратна връзка

РУО Добрич

 .

Адрес на РУО Добрич:

Добрич 9300, пл. “Свобода”5 , етаж 3
тел:058/ 602 307
електрона поща: riodobrich@gmail.com

Работното време на РУО е 8 часа дневно от 9 до 17:30 ч.
с обедна почивка от 13 до 13:30 ч.

Форма за директна връзка

4 + 5 =

Според разпределението на дейностите администрацията на РУО е обща и специализирана и се организира в отдели.
Общата администрация е организирана в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“ и осигурява технически дейността на началника на РУО, на специализираната администрация, както и дейности по административното обслужване на физическите и юридическите лица.
Специализираната администрация е организирана в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“, който подпомага дейността на началника на РУО, като организира, подпомага методически и контролира институциите в системата напредучилищното и училищното образование в рамките на функционалната си характеристика.