Изберете страница

Община Балчик – свободни работни места

Формуляр за включване в информационна база „ЗАМЕСТВАЩИ УЧИТЕЛИ“ – РУО – ДОБРИЧ в случай на отсъстващ учител във връзка с COVID 19

Свободно работно място в СУ „Христо Ботев“, град Балчик
-учител по математика – 0,5

Свободни работни места в ОУ „Георги Стойков Раковски“,  с. Сенокос , общ. Балчик
Учител група ЦДО 1-4 клас

Свободно работно място в СУ :Христо Ботев “ Балчик
Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас

Свободни работни места в ОУ „Васил Левски“,  с. Соколово , общ. Балчик
Учител по математика и информационни технологии
-Учител по история и география – лектор