Изберете страница

На сайта на ДИПКО Варна
План за квалификационна дейност през учебната 2018/2019 година
http://dikpo.shu.bg/schedule-17-18.html

Тематични курсове на Център за продължаващо образование към ШУ „Епископ Константин Преславски“

АНОТИРАНЕ НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ В ЦЕНТЪРА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ – ВТУ

Pokana_blanka        Добрич

Обучителни програми на РААБЕ България за 2018/2019 учебна година  Novi_temi_RAABE Odobreni_programi_RAABE_DG Odobreni_programi_RAABE_school

Уважаеми колеги,
Актуална информация за образователните системи и политики в Европа можете да намерите на следния линк: http://eurydice.hrdc.bg/
Националното звено на „Евридика”, България, ще продължи да Ви запознава с новостите в структурата и организацията на образованието в Европа на всички нива.
Весело лято, Екип „Евридика”   България

КОНСУЛТАТИВЕН КУРС ЗА IV ПКС

Признаване на квалификационен кредит от началника на РУО       Заявление

Академия за директори и счетоводители
-GDPR;
-KT_KTD_KSO;
-PROGRAMA_SFUK_06_TB_2018.

Оферта за Квалификация на педагогически специалисти        Приложение-1-Заявка за обучение

Полезна информация по препоръка на г-жа Деница Сачева, заместник-министър на образованието и науката

Каталогът на ИПА за 2018 г. е публикуван на сайта на Института на адрес: http://www.ipa.government.bg/sites/default/files/katalog2018_19_01_2018_4.pdf

 

Актуална информация, образци, условия за участие в обученията и Инструкция за работа в информационната система,  можете да откриете на страницата на Института на http://www.ipa.government.bg/  в секция „Обучение“.