Изберете страница

Покана –IX Международен есенен научно-образователен форум – Съвременният учител и предизвикателствата на информационното общество

Обучение на тема: „Превенция трафика на деца за сексуална експлоатация“
pokana-obuchenie-profesionalisti-Dobric
– registrazionna-forma-Dobrich
–  Програма-обучение-професионалисти

Програма DigitalKidZ STEM Клуб за извънкласни занимания

Курсове реализирани от ДИКПО Варна на територията на ШУ Колеж – Добрич

Информация за обучение на учители по Физика и по Човекът и природата

Програма за обучение по Физика – 7, 8 клас

Програма за обучение по Човекът и природата

Обучение с кредити 2019

Лятна програма за учители 16-24 юли 2019 г.

Организационно развитие и ефективно управление на образователната институция (2019)

Варна – Необходими реквизити за Удостоверение – 14.06.2019

Варна – Приобщаване – отчитане в края на учебната година … – 14.06.2019

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА: „ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА СЪВРЕМИЕТО И КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ”

Работен семинар на тема „Подготовка и квалификация на учителите – приоритети и нови възможности”
pokana_dobrich
1.БЛАНКА_Програма

Кампания по лицензиране на училища – „Бъди вдъхновяващо училище!

Уебинар за учители на тема Развиване на умение за устойчивост

Kурс по методика на обучението по предприемачество -8 клас

Информация по проект Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти- Югозападен университет

Провеждане на Национално съвещание на Националната асоциация на училищата по мода 25-27.03.2019 г
Списък на членовете в Националната асоциация на училищата по мода

Седма международна научна конференция Съвременното образование – условия, предизвикателства и перспективи
Писмо- VII международна конференция_1

Център за творческо обучение – Покана_Компютърен кабинет навсякъде по всяко време

Придобиване на професионално квалификационни степени

Курсове по безстрастност на движението по пътищата

ДИКПО-Варна организира следните курсове

Майсторски клас на ЦЕРН 2019

Обучение в Русия-2019

ДИКПО-Варна организира следните курсове НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „КВАЛИФИКАЦИЯ“ 2018 ГОДИНА – МОДУЛ „МОБИЛНОСТИ“ Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти Школа за училищно приобщаване 2019 Методика за обучение на децата по Безопасност на движението Училище в облака – администриране и управление