Изберете страница

Квалификация

Обучения на учители по Национална програма „Квалификация“ на тема: „Методи за оценяване на математическа/природонаучна/четивна грамотност в международното изследване PISA 2022“
Безплатни обучения за учители от Център за творческо обучение

.

Oбучение за външни инспектори за целите на инспектирането за 2021 г. обучение

Kурс за повишаване на дигиталните компетенции във виртуална класна стая -Нов български университет

Курсове за допълнителна професионална квалификация в ДИКПО – Варна стартиращи в периода февруари – март

Допълнителна професионална квалификация „География“
https://goo.su/3XSq

Допълнителна професионална квалификация „Управление на образованието“
https://goo.su/3XsT

Допълнителна професионална квалификация по „Предучилищна педагогика”.
https://goo.su/3XSt

Допълнителна професионална квалификация по  „Психология“
https://goo.su/3xsu

Допълнителна професионална квалификация „Учител по физика и астрономия“
https://goo.su/3xSu

Допълнителна професионална квалификация „Ресурсен учител“
https://goo.su/3XsZ

Набират се курсисти за  Допълнителна професионална квалификация „Икономика и туризъм“
https://goo.su/3xSU

 

НП „Мотивирани учители“

Заявление за признаване на квалификационни кредити от началника на РУО