Изберете страница

Обучения на JA България за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти

Каталогът на ИПА за 2018 г. е публикуван на сайта на Института на адрес: http://www.ipa.government.bg/sites/default/files/katalog2018_19_01_2018_4.pdf

 

Актуална информация, образци, условия за участие в обученията и Инструкция за работа в информационната система,  можете да откриете на страницата на Института на http://www.ipa.government.bg/  в секция „Обучение“.