Изберете страница

График ваканции

График на ваканциите – учебна 2018/ 2019 година

Начало и край с изключение на лятната ваканция
01.11.2018 г. – 04.11.2018 г. вкл. есенна
22.12.2018 г. – 02.01.2019 г. вкл. коледна
05.02.2019 г. междусрочна
30.03.2019 г. – 07.04.2019 г. вкл. пролетна за I – XI клас
05.04.2019 г. – 07.04.2019 г. вкл. пролетна за  XII клас
Неучебни дни
21.05.2019 г. ДЗИ по БЕЛ
23.05.2019 г. втори ДЗИ
Дни за провеждане на НВО в VII клас и на ДИ за СПК
06.06.2019 г. Държавен изпит по теория за СПК
17.06.2019 г. НВО по Български език и литература
19.06.2019 г. НВО по математика
21.06.2019 г. НВО по чужд език (по желание на ученика)
Начало на втори учебен срок I – XII клас 06.02.2019 г.
Край на втори учебен срок
15.05.2019 г. XII клас (13 учебни седмици)
31.05.2019 г. I – IV клас (14 учебни седмици)
14.06.2019 г. V – VI клас (16 учебни седмици)
28.06.2019 г. V – VI клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
28.06.2019 г. VII – XI клас (18 учебни седмици)