Изберете страница

Национална програма „Без свободен час“

Вход към онлайн платформа за кандидатстване по национални програми за развитие на образованието – 2019 г.

Инструкция за работа с онлайн платформа за кандидатстване по национални програми за развитие на образованието

Национална програма „Без свободен час“ 2019 г.

Заявление за ползване на отпуск по време на учебни занятия

Справка- декларация за възнаграждение на учител за реално взетите астрономически часове

Карта за мониторингово посещение

Ръководител: Соня Мелоян – директор на дирекция „Организация и контрол“, тел. 02/9217 554, e-mail – s.meloyan@mon.bg

Лица за контакти:
Моника Златкова – държавен експерт в дирекция „Организация и контрол“, тел.: 02/9217 449, e-mail – m.zlatkova@mon.bg
Мариана Лозанова – главен експерт в дирекция „Организация и контрол“ – тел.: 02/9217 749, e-mail – m.lozanova@mon.bg
Василена Хаджиева – старши експерт в дирекция „Организация и контрол“ – тел.: 02/9217 426, e-mail – v.hadjieva@mon.bg
Димитър Енчев – старши експерт в дирекция „Финанси“, тел.: 02/9217 677, e-mail – d.enchev@mon.bg

Лица за контакти РУО:

Искра Малчева – главен счетоводител, тел: 058/ 602 307 вътр.307 , e-mail -iskra_mal@abv.bg
Иво Иванов – старши експерт по информационно осигуряване тел: 058/ 602 307 вътр.319, e-mail:ivanov.ivo.rio@abv.bg