Изберете страница

Национална програма „Без свободен час“

Национална програма „Без свободен час“ 2020 г.

Национална програма „Без свободен час“

Национална програма „Без свободен час“ 2019 г.

Вход към онлайн платформа за кандидатстване по национални програми за развитие на образованието – 2019 г.

Списък на училища, за които са одобрени средства за финансиране от бюджета на Национална програма „Без свободен час“, 2019 г., за периода 01.05.-30.06.2019 г., утвърден със Заповед № РД 09-2086/16.08.2019 г. на министъра на образованието и науката (публикувано на 16.08.2019 г.)

Списък на детските градини, за които са одобрени средства за финансиране от бюджета на Национална програма „Без свободен час“, 2019 г., за периода 01.05.-30.06.2019 г., утвърден със заповед № РД 09-2086/16.08.2019 г. на министъра на образованието и науката (публикувано на 16.08.2019 г.)

Списък на училища, за които са одобрени средства за финансиране от бюджета на Национална програма „Без свободен час“, 2019 г., за периода 01.01.2019 г. – 30.04.2019 г., утвърден със Заповед № РД 09-1890/23.07.2019 г. на министъра на образованието и науката (публикувано на 24.07.2019 г.)

Списък на детските градини, за които са одобрени средства за финансиране от бюджета на Национална програма „Без свободен час“, 2019 г., за периода от 01.01.2019 г. до 30.04.2019 г., утвърден със Заповед № РД 09-1890/23.07.22019 г. на министъра на образованието и науката (публикувано на 24.07.2019 г.)

Списък на училища, за които са одобрени средства за финансиране от бюджета на Национална програма „Без свободен час“, 2018 г., за периода 01.11.-31.12.2018 г., утвърден със Заповед № РД 09-1890/23.07.2019 г. на министъра на образованието и науката (публикувано на 24.07.2019 г.)

Списък на детските градини, за които са одобрени средства за финансиране от бюджета на Национална програма „Без свободен час“, 2018 г., за периода 01.11.-31.12.2018 г., утвърден със Заповед № РД 09-1890/23.07.2019 г. на министъра на образованието и науката (публикувано на 24.07.2019 г.)

Инструкция за работа с онлайн платформа за кандидатстване по национални програми за развитие на образованието

Национална програма „Без свободен час“ 2019 г.

Заявление за ползване на отпуск по време на учебни занятия

Справка- декларация за възнаграждение на учител за реално взетите астрономически часове

Карта за мониторингово посещение

Ръководител: Соня Мелоян – директор на дирекция „Организация и контрол“, тел. 02/9217 554, e-mail – s.meloyan@mon.bg

Лица за контакти:
Моника Златкова – държавен експерт в дирекция „Организация и контрол“, тел.: 02/9217 449, e-mail – m.zlatkova@mon.bg
Мариана Лозанова – главен експерт в дирекция „Организация и контрол“ – тел.: 02/9217 749, e-mail – m.lozanova@mon.bg
Василена Хаджиева – старши експерт в дирекция „Организация и контрол“ – тел.: 02/9217 426, e-mail – v.hadjieva@mon.bg
Димитър Енчев – старши експерт в дирекция „Финанси“, тел.: 02/9217 677, e-mail – d.enchev@mon.bg

Лица за контакти РУО:

Искра Малчева – главен счетоводител, тел: 058/ 602 307 вътр.307 , e-mail -iskra_mal@abv.bg
Иво Иванов – старши експерт по информационно осигуряване тел: 058/ 602 307 вътр.319, e-mail:ivanov.ivo.rio@abv.bg