Изберете страница

Национална програма „Мотивирани учители“

Национални програми 2019

Национална програма „Мотивирани учители“

15.04.2019 НП Мотивирани учители – Презентация

Попълване на формуляр за заемане на предлагана позиция за работа

ИНФОРМАЦИЯ за включване в дейностите на НП „Мотивирани учители“

Ръководител: Полина Фетфова – главен експерт на дирекция „Квалификация и кариерно развитие “, тел.: 02/424 1166, e-mail: p.fetfova@mon.bg

Срок за кандидатстване:
Дейност I (т.6.1. в НП ) – Подаване на заявление с копия на документи – 8 май 2019 г. в МОН, адрес: гр. София 1000, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 2а
Лице за контакт: Венцеслава Григорова – главен експерт в дирекция „Квалификация и кариерно развитие“, тел.: 02/424 1164, e-mail: v.grigorova@mon.bg

Дейност II (т.6.2. в НП) – Подаване на заявление с копия на документи – 24 април 2019 г. в МОН, адрес: гр. София 1000, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 2а
Лице за контакт: Лазар Додев – главен експерт в дирекция „Квалификация и кариерно развитие“, тел.: 02/424 1177 , e-mail: l.dodev@mon.bg

Дейност III (т.6.3. в НП) – Подаване на заявление с копия на документи – 8 май 2019 г. в регионалните управления на образованието
Лице за контакт: Вероника Георгиева – държавен експерт в дирекция „Квалификация и кариерно развитие“, тел.: 02/424 1168 , e-mail: v.a.georgieva@mon.bg