Изберете страница

Регистър на декларациите по чл.35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).

Директори на образователни институции

ОбУ “Й.Йовков”, гр. Добрич

ОУ “Н. Й. Вапцаров”, гр. Добрич

ОУ „Панайот Волов“, гр. Добрич

ОУ „Стефан Караджа“ – Добрич

ОУ “Хан Аспарух”, гр. Добрич

ОУ „Христо Смирненски“ гр. Добрич

ОУ „Христо Ботев“ гр. Добрич

Спортно училище „Г. Ст. Раковски“ гр. Добрич

СУ „Димитър Талев“  гр. Добрич

СУ „Свети Климент Охридски“ гр. Добрич

СУ „Любен Каравелов“ гр. Добрич

СУ „Петко Рачов Славейков“ гр. Добрич

СУ „Св. св. Кирил и Методий“ в гр. Добрич

ПМГ „Иван Вазов“ Добрич

ЕГ „Гео Милев“ Добрич

ПГ по ТС „М. В. Ломоносов“ гр. Добрич

ПГВМ „Проф. д-р Георги Павлов“ гр. Добрич

ФСГ „Васил Левски“ гр. Добрич

Професионална гимназия по аграрно стопанство гр. Добрич

ПГТ  „П.К.Яворов“ гр.Добрич

ПГ по транспорт, обслужване и лека промишленост – Добрич

ЦСОП – Добрич

ЦПЛР -Добрич

ЦСОП „Акад.Т.Самодумов“ с. Кранево

ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ гр.Балчик

ОУ „Антим I“ гр.Балчик

СУ „Христо Ботев“ гр.Балчик

СУ „Христо Смирненски“,с. Оброчище, общ. Балчик, обл. Добрич

ОУ“Георги Раковски“,с. Сенокос, общ. Балчик, обл. Добрич

ОУ  „Васил Левски“,с. Соколово, общ. Балчик, обл. Добричн

ОУ „Христо Смирненски“ гр.Генерал Тошево, обл. Добрич

СУ „Никола Йонков Вапцаров“ гр.Генерал Тошево, обл. Добрич

ПГЗ „Тодор Рачински“  гр.Генерал Тошево, обл. Добрич

ОУ „Христо Ботев“ с. Кардам,  общ.Генерал Тошево, обл. Добрич

ОУ „Йордан Йовков“ с. Красен,  общ.Генерал Тошево, обл. Добрич

ОУ „Васил Левски“ с. Преселенци,  общ.Генерал Тошево, обл. Добрич

ОУ „Йордан Йовков“ с. Спасово,  общ.Генерал Тошево, обл. Добрич

ЦПЛР Ученическо общежитие ,  гр.Генерал Тошево, обл. Добрич

ОУ „Отец Паисий“,с. Батово, общ.Добричка, обл. Добрич

ОУ „Васил Левски“,с. Божурово, общ.Добричка, обл. Добрич

ОУ „Св.св.Кирил и Методий“ ,с. Ведрина, общ.Добричка, обл. Добрич

ОУ „Св.св.Кирил и Методий“,с. Дончево, общ.Добричка, обл. Добрич

ОУ „Стефан Караджа“ ,с. Житница, общ.Добричка, обл. Добрич

СУ „Н. Й. Вапцаров“ ,с. Карапелит, общ.Добричка, обл. Добрич

ОУ „Неофит Рилски “ ,с.Ловчанци, общ.Добричка, обл. Добрич

ОУ „Отец Паисий“ ,с. Овчарово, общ.Добричка, обл. Добрич

Обединено училище „Добри Войников“ ,с. Победа, общ.Добричка, обл. Добрич

ОУ „Климент Охридски“,с. Смолница, общ.Добричка, обл. Добрич

Обединено училище „П. К. Яворов“ ,с. Стефаново, общ.Добричка, обл. Добрич

ОУ „Христо Ботев“ ,с. Стожер, общ.Добричка, обл. Добрич

ОУ „Васил Левски“ ,с. Хитово, общ.Добричка, обл. Добрич

ОУ „Св.св.Кирил и Методий“ ,с. Белгун, общ. Каварна, обл. Добрич

ОУ „Йордан Йовков“,гр. Каварна, обл. Добрич

СУ „Стефан Караджа“ ,гр. Каварна, обл. Добрич

ПЗГ „Кл. Аркадиевич Тимирязев“ ,гр. Каварна, обл. Добрич

ЦСОП гр.Каварна  обл. Добрич

ОУ  „Васил Левски“,с.Коритен, общ. Крушари, обл. Добрич

СУ „Христо Смирненски“, обл. Крушари, обл. Добрич

ОУ „Отец Паисий“ ,с.Лозенец, общ. Крушари, обл. Добрич

ОУ „Паисий Хилендарски“,с. Безмер, общ. Тервел, обл. Добрич

ОУ „Христо Ботев“ ,с. Зърнево, общ. Тервел, обл. Добрич

НУ „Христо Ботев“,с. Каблешково, общ. Тервел, обл. Добрич

Обединено училище „Д-р Петър Берон“,с.Коларци, общ. Тервел, обл. Добрич

ОУ „Отец Паисий“,с.Нова Камена, общ. Тервел, обл. Добрич

Обединено училище „Васил Друмев“,с.Орляк, общ. Тервел, обл. Добрич

СУ „Йордан Йовков“ ,гр. Тервел, обл. Добрич

ПГТО „Дочо Михайлов“ ,гр. Тервел, обл. Добрич

ОУ „Свети Климент Охридски“,с. Дуранкулак, общ. Шабла, обл. Добрич

СУ „Асен Златаров“ гр  Шабла, обл. Добрич

Регистър на декларациите по чл.35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).

Техн. Сътрудник, касиер – РУО Добрич

Главен специалист човешки ресурси – РУО Добрич