Изберете страница

Име

Директор

Сайт на училището

Сдружение „Частна профилирана гимназия по туризъм и предприемачество Райко Цончев“

д-р Маргарита Красимирова Христова

Частно средно училище с профилирана подготовка по чужди езици и математика „Леонардо Да Винчи“ – гр. Добрич

Нели Николаева Господинова

Частно основно училище „Мария Монтесори“

Валентин Желязков Генов

http://montessori-dobrich.eu