Изберете страница

Актуална информация дистанционно обучение

Заповед РД09-762 -09.02.2020 на Министъра на образованието и науката

Любезно Ви каним да се запознаете с новия ускорен и подобрен процес за безплатна активация и внедряване на облачната платформа Google G Suite за образованието в училище .
Google G Suite за образованието подпомага дигитализирането на процеси във всяко училище, без значение от брой ученици, финансиране, или размер на населеното място.

С уважение и на разположение за Вашите въпроси и препоръки,

Екип на Център за творческо обучение

До училищата в България _ G Suite за образованието е безплатен за всички училища и образователни институции в страната – Център за творческо обучение

.

Безплатна облачна платформа Google G suite за българските училища и подкрепящи ресурси

Заповед РД-01-168 на министъра на здравеопазването във връзка с обявеното извънредно положение

Обръщение на министъра на образованието и науката към родителите

Microsoft Teams

График ОУ“Св.св.Кирил и Методий“, Балчик

График ОУ „Антим І“ гр.Балчик

График СУ „Христо Смирненски“, с. Оброчище

График ОУ „Георги Стойков Раковски“ с. Сенокос

График ОУ „Васил Левски“, с. Соколово

График ОУ „Христо Смирненски“ гр. Генерал Тошево

График СУ „Никола Йонков Вапцаров“,гр. Генерал Тошево

График ПГЗ „Тодор Рачински“, гр. Генерал Тошево

График ОУ „Христо Ботев“ с.Кардам

График ОУ „Йордан Йовков“ с.Красен

График ОУ „Васил Левски“, с.Преселенци

График ОУ „Йордан Йовков“, с.Спасово

График ОУ „Отец Паисий“ с.Батово

График ОУ „Васил Левски“ с. Божурово

График ОУ „Св.св.Кирил и Методий“ с.Ведрина

График ОУ ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Дончево

График ОУ „Стефан Караджа“ с.Житница

График СУ „Никола Вапцаров“ с.Карапелит

График ОУ „Неофит Рилски “ с.Ловчанци

График ОУ „Отец Паисий“, с. Овчарово

График ОбУ „Добри Войников“ с.Победа

График ОУ „Климент Охридски“, с.Смолница

График ОбУ „Пейо К. Яворов“, с. Стефаново

График ОУ „Христо Ботев“, с.Стожер

График ОУ „Васил Левски“ с.Хитово

График ОбУ „Йордан Йовков“ гр. Добрич

График ОУ „Панайот Волов“ гр.Добрич

График ОУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Добрич

График ОУ „Хан Аспарух“, гр.Добрич

График ОУ „Стефан Караджа“ гр. Добрич

График ОУ „Христо Ботев“ гр.Добрич

График Спортно училище „Г. Ст. Раковски“, гр. Добрич

График СУ „Димитър Талев“ ,гр. Добрич

График СУ „Свети Климент Охридски“, гр. Добрич

График СУ „Любен Каравелов“, гр. Добрич

График СУ „П.Р.Славейков“ , гр. Добрич

График СУ „Свети свети Кирил и Методий“, гр.Добрич

График ПМГ „Иван Вазов“, гр. Добрич

График ЕГ „Гео Милев“, гр.Добрич

График ПГ по ТС „М. В. Ломоносов“ , гр. Добрич

График ПГВМ, гр.Добрич

График ФСГ „Васил Левски“ гр. Добрич

График ПГАС, гр. Добрич

График ПГТ „П. К. Яворов“, гр. Добрич

График ПГ ТОЛП гр. Добрич

График ЧСУ „Леонардо да Винчи“ гр.Добрич

График ЧПГТП „Райко Цончев“, гр.Добрич

График ЧОУ „Мария Монтесори“, гр.Добрич

График ОУ „Свети Свети Кирил и Методий“, С.Белгун

График НУ „Братя Миладинови“ гр.Каварна

График ОУ „Йордан Йовков“, гр. Каварна

График СУ „Стефан Караджа“ гр. Каварна

График ПЗГ „Кл. Аркадиевич Тимирязев“, гр. Каварна

График НУ „Христо Ботев“ с. Септемврийци

График ОУ „Васил Левски“, с.Коритен

График СУ „Христо Смирненски“, с. Крушари

График ОУ „Отец Паисий“, с. Лозенец

График ОУ „Паисий Хилендарски“, с.Безмер

График ОУ „Христо Ботев“, с.Зърнево

График НУ „Христо Ботев“ , С. Каблешково

График ОбУ „Д-р Петър Берон“, с.Коларци

График ОУ „Отец Паисий“с.Нова Камена

График ОбУ „Васил Друмев“ с. Орляк

График СУ „Йордан Йовков“, гр. Тервел

График ПГТО „Дочо Михайлов“, Тервел

График ОУ „Свети Климент Охридски“ с. Дуранкулак

График СУ „Асен Златаров“, гр. Шабла

 

Препоръчителни насоки във връзка с организирането на обучение в електронна среда

Обръщение към родителите

Във връзка с препоръките на Националния оперативен щаб на територията на Република България, свързани с разпространение на COVID – 19 и указания от МОН, уведомяваме всички ученици, родители, учители, директори и други педагогически специалисти и персонал за следното:

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, за да се опази здравето Ви следва максимално да ограничите достъпа си до обществени места, в които има струпване на хора. Добре е да избягвате физически контакт при среща с хора от типа на близко общуване, ръкостискане, прегръдки. Приканваме Ви да използвате активно средствата за лична хигиена, които са осигурени от семейството Ви, като ръцете се мият и/или дезинфекцират периодично и задължително преди храна и след използване на тоалетна.

Оставането Ви вкъщи ще ограничи възможността Ви за заразяване и предаване на вируси.

Времето у дома следва да бъде успешно използвано за запознаване с ново учебно съдържание, което Вашите учители ще Ви предоставят по различни канали: чрез обучителни платформи, email, групи в социални мрежи и др., както и за упражняване на преподадените вече уроци;

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, убедени сме, че за Вас е първостепенна грижа и отговорност здравето и образованието на Вашите деца, като им осигурите лични предпазни средства. Сигурни сме, че отговорно ще следите здравословното състояние на своето дете и при най-малко съмнение за влошаване на състоянието му ще осигурите нужната медицинска помощ, като най-напред се свържете с личния лекар.

Разчитаме много на подкрепата Ви в усилията ни да мотивираме децата да се запознават с ново учебно съдържание предоставено им по различни начини от учителите на тяхното училище, както и упражняването на вече преподаден материал.

Предвид дългия период на преустановени учебни занятия се надяваме, че макар и от дистанция комуникацията с училището и възможността за усвояване на знания, няма да бъдат прекъснати, за което много разчитаме на Вас.

Всяко училище ще създаде организация за начина на електронно обучение, считано от 16.03.2020г. В тази връзка Вие (родителите) следва да осигурите присъствието на учениците по домовете си в часовия график, определен от съответното училище – за осъществяване на онлайн връзка. За учениците от 1-4клас се разчита на връзката учител-родител.

УВАЖАЕМИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ И НЕПEДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ, с помощта на директорите на всички образователни институции са осигурени условия за дезинфекция на всички повърхности с необходимите препарати, консумативи и материали.

Като хора, упражняващи една от най-благородните професии ще подходите с разбиране и любов към децата като ще ги стимулирате и направите възможното, за да стигне до всеки Ваш ученик съдържанието на новите уроци, да подготвите и предоставите за ползване от учениците на различни тестове, работни листи и други материали, да консултирате и отговорите с готовност на въпросите от учебния материал, които затрудняват децата.

РУО – Добрич

ЗАПОВЕД във връзка е регистрирания епидемичен подем на заболявания от грип и остри респираторни заболявания в условията на епидемично разпространение на COVID-19 и Заповед № РД-01-114/05.03.2020 г. на министъра на здравеопазването.

ЗАПОВЕД № РД-01-124 от 13.03.2020 година във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 година на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р-37/26.02.2020 година на министър – председателя на Република България.

Във връзка с последните препоръки на Националния оперативен щаб здравният министър направи промени в текстовете на своята заповед, с която се въвеждат следните противоепидемични мерки на територията на Р България до 29.03.2020 г.