Изберете страница

Структура

НАЧАЛНИК НА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – ГР. ДОБРИЧ

ЖОРО ТОШКОВ

Кабинет № 306, телефон 058/602 307 вътр. 306;  GSM: 0879561349

ОТДЕЛ “ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКA ДЕЙНОСТ И КОНТРОЛ”
ЛЮБОМИР ТОДОРОВ – НАЧАЛНИК ОТДЕЛ
Кабинет № 308, телефон 058/602 307 вътр. 308;  GSM: 0879561340 e-mail :
lubomirtg@abv.bg
ДЛЪЖНОСТ СЛУЖИТЕЛ СТАЯ ТЕЛЕФОН
Старши експерт по организация на средното образование Петър Петров
e-mail:petrov.p16@abv.bg
309 058/ 602 307 вътр.309
GSM: 0879561342
Старши експерт по природни науки и екология Диана Петрова
e-mail:dianapetrova1969@abv.bg
309 058/ 602 307 вътр.309
GSM: 0879561343
 Старши експерт по чужд език и по майчин език Дарина Иванова
e-mail:darina0920@abv.bg
308 058/ 602 307 вътр.308
GSM: 0879561344
 Старши експерт по професионално образование и обучение  Калоян Койчев
e-mail:kaloiank123@abv.bg
308 058/ 602 307 вътр.308
GSM: 0879561345
 Старши експерт по български език и литература  Жанина Тотева
e-mail:shaninatoteva@abv.bg
304 058/ 602 307 вътр.304
GSM: 0879561350
 Старши експерт за квалификация на педагогическите специалисти  Райфе Мехмедова
e-mail:raife1@abv.bg
304 058/ 602 307 вътр.304
GSM: 0879561351
 Старши експерт за обучението  в начален етап  Тинка Темелкова
e-mail:temelkova_70@abv.bg
303 058/ 602 307 вътр.303
GSM: 0879561346
 Старши експерт по приобщаващо образование  Димитринка Великова
e-mail:dimitrinkavelikova@abv.bg
302 058/ 602 307 вътр.302
GSM: 0879561347
 Старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия  Светлана Василева
e-mail:svetlana67701967@abv.bg
 302 058/ 602 307 вътр.302
GSM: 0879561354
 Старши експерт по математика  Татяна Няголова
e-mail:t_nyagolova@abv.bg
302 058/ 602 307 вътр.302
GSM: 0879561352
ОТДЕЛ “АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО, ФИНАНСОВО, СТОПАНСКО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ”
ГАЛИН ГОСПОДИНОВ- НАЧАЛНИК ОТДЕЛ
Кабинет № 307, телефон 058/602 307 вътр. 307
ДЛЪЖНОСТ СЛУЖИТЕЛ СТАЯ ТЕЛЕФОН
Главен счетоводител Искра Малчева
e-mail:iskra_mal@abv.bg
307 058/ 602 307 вътр.307

GSM: 0887900880

Старши експерт по информационно осигуряване Инж. Иво Иванов
e-mail:ivanov.ivo.rio@abv.bg
305 058/ 602 307 вътр.319

GSM: 0879561348

Старши експерт по анализ на информацията Неше Мустафова
e-mail:neshe_1978@mail.bg
305 058/ 602 307 вътр.319

GSM: 0897031694

Главен юрисконсулт Галин Господинов
e-mail:gospodinov83@gmail.com
307 058/ 602 307 вътр.307

GSM: 0897969496

Технически-сътрудник

Касиер

Яна Георгиева 306 058/ 602 307 вътр.306

GSM: 0879561355

Главен специалист „Човешки ресурси“ Станка Илиева
e-mail:stankageorgieva@abv.bg
301 058/ 602 307 вътр.301

GSM: 0879561357

Шофьор Милен Василев 301 058/ 602 307 вътр.301

GSM: 0879561358