Изберете страница

На сайта на ДИПКО Варна
План за квалификационна дейност през учебната 2018/2019 година
http://dikpo.shu.bg/schedule-17-18.html

Свободно работно място в СУ „Христо Смирненски“ с.Оброчище  – Учител по математика и информатика
СПИСЪК НА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА СЛЕД ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ В ПАРАЛЕЛКИТЕ ЗА ПРИЕМ В VIII  КЛАС НА НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ УЧИЛИЩА С ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2018 – 2019 ГОДИНА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ

Резултатите от третото класиране след VII клас са публикувани. Всеки зрелостник може да провери класирането си в на https://priem.mon.bg